Karaimowie Tag

a244
Żydzi karaimi uważani są za duchowych następców i kontynuatorów odłamu saduceuszy. Całkowicie negują znaczenie i autorytet Talmudu babilońskiego, traktując go jako bezwartościowy chaotyczny zlepek błędnych nauk ludzkich, dlatego w opinii rabinicznych żydów są oni heretykami. W XII-wiecznej Hiszpanii to właśnie rabiniczni żydzi wygnali Karaimów z tego kraju: „W XII wieku władze Chrześcijańskie Hiszpanii udzieliły pomocy lokalnej społeczności rabinicznej w wyrzuceniu Karaimów z Hiszpanii”. Karaimi z Galicji: etnoreligijna mniejszość wśród aszkenazi (2008), Mikhail Kizilov http://books.google.co.uk/booksCzytaj więcej