Najnowsze

kapłan Tag

aza
Ukraina – Ze świętymi pozostań w pokoju…Ługański kapłan Władimir Kriestienskij zginął od ukraińskiej bomby wracając z nabożeństwa. Kapłan cerkwi p.w. Świętych Piotra i Pawła w mieście Pierwomajsk w obwodzie ługańskim, jeriej Gieorgij Nikiszow, jak się informuje na portalu Północnodonieckiej i Starobielskiej Eparchii (diecezji-tłum.) zginął 28 lipca 2014 roku w wyniku ran poodłamkowych. Przypomnijmy, że w nocy na 9 maja 2014 roku pod Sławiańskiem został zastrzelony kapłan (protojerej) Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego Pawieł Żuczienko, który służył w cerkwi Świętego Dymitra Dońskiego w mieście Drużkowka w obwodzie donieckim. Okoliczności śmierci kapłana nieCzytaj więcej