Kalergi Tag

a
Obserwacja świata utwierdza nas w przekonaniu, że Wszechświat i wszystko co w nim istnieje, zmienia się w miarę upływu czasu. Wydaje się, że zmiany te następują w kierunku doskonalenia się i istot żywych i rzeczy nieożywionych. Na przykład materia ulega różnym przemianom. Dobrym przykładem mogą być cząsteczki węgla, które występują w postaciach od miękkiego grafitu do diamentu, który stanowi najbardziej twarde ciało, jakie znamy, a zarazem stanowi zbliżoną do doskonałości postać kryształu – diamentu. Nazwa ta pochodzi z języka greckiego, sotnamadaco znaczy  niepokonany, niezniszczalny. Kryształ diamentu powstawał w ciągu milionówCzytaj więcej