judaizm w Watykanie Tag

a,333
Hebraizacja chrześcijaństwa.  ŚRODOWISKA ŻYDOWSKIE i KOMITET ds. DIALOGU z JUDAIZMEM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI uzgodniły, że ŻYDZI NIGDY NIE POPEŁNIALI MORDÓW RYTUALNYCH !!! Nie wiemy jednak, czy te uzgodnienia post factum dotyczą tylko terytorium Polski, w jej obecnych i historycznych granicach, czy też obejmują swoim ożywczym rażeniem cały świat. ***** Dnia 17 stycznia br. obchodziliśmy kolejny „Dzień Judaizmu” w Kościele Katolickim. Zastanawia fakt, czemu w tym dialogu to chrześcijanie tylko ustępują do nawiązania porozumienia. Czy druga strona to docenia? A nawet, czy w ogóle jest tego warta? Zajmijmy się krótką analizą stosunków żydowsko –Czytaj więcej
Vatican Pope
Bergoglio powtórnie potępił antysemityzm i wyraził konieczność włączenia młodzieży do dialogu judejsko-katolickiego. Dnia 24 października 2013 roku Watykan odwiedziła delegacja składająca się z członków i przyjaciół „Centrum Szymona Wiesenthala”, międzynarodowej organizacji żydowskiej „obrony praw człowieka i obywatela”. Spotkanie to zaplanował jeszcze antypapież, kryptożyd Ratzinger-Tauber. Delegacja żydowska prosiła wówczas Ratzingera-Taubera o osobiste spotkanie. „Te spotkania, z waszej strony są znakiem szacunku i czci biskupów Rzymu, za które jestem bardzo wdzięczny. Naszym wspólnym celem jest walka ze wszystkimi formami rasizmu, nietolerancji i antysemityzmu, przechowanie pamięci o holocauście i wzmocnienie wzajemnego zrozumienia poprzez edukacjęCzytaj więcej