judaizacja katolików Tag

a3
Kiedy Ojciec Dyrektor miesiąc temu odwiedził ambasadę Izraela i z radością, bezkrytycznie wychwalał multikulturowość tego państwa pomyślałem, że oszalał…nie wiem w co gra Ojciec Rydzyk, ale stąpa po bardzo niebezpiecznej ścieżce. A może po niebezpiecznym moście…bo Ojciec zadeklarował, że będzie „kruszył mury a budował mosty”… cytuję: „Pan Bóg przychodzi do człowieka. Dlatego mamy budować, ale w całej prawdzie. Miłość w prawdzie i prawda w miłości. Mamy próbować burzyć mury, a budować mosty. Dlatego trzeba rozmawiać. Jeśli się nie rozmawia, to nie ma spotkania” i dalej…chwalił walory izraelskiej kuchni, kultury iCzytaj więcej
a42
Niech za motto posłuży dowcip proroka wadowickiego Wojtyły-Katza: „Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm” (Moguncja 17.11.1980). Koszerna ścieżka ukraińskich „greko-katolików” do Eurosodomy. Unici modlą się wspólnie ze „starszym bratem w wierze”, rabinem Siwa Fajnermanem. W dniu 8 marca w parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Jana Pawła, w kaplicy Wydziału Filozoficzno-Teologicznego Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie, na nowo odkryją znaczenie powołania kobiety. Rabin Siwa Fajnerman, asystent głównego rabina Ukrainy, wygłosi wykład na temat „Biblia o kobiecie. Jak zostać jeszcze piękniejszą”. A następnie odbędzie się „katolickie” nabożeństwo z żydowskimi pieśniami. „Dzień 8 marca, oczywiście,Czytaj więcej
a1,1
UWAGA! W związku z powszechną i zmasowaną judaizacją, satanizacją i debilizacją, czyli talmudyzacją, niedobitków nominalnych „katolików” (członków judeochrześcijańskiej organizacji soborowej), Redakcja W-P przypomina w/w odwieczną naukę Kościoła Katolickiego w odniesieniu do, tak zwanych, „starszych braci w wierze”, jak to Wojtyła-Katz raczył nazwać żydów. MORALNE OBLICZE KWESTII ŻYDOWSKIEJ W ŚWIETLE NAUKI ŚW. TOMASZA Z AKWINU „Nie masz mądrości, nie masz roztropności, nie masz rady przeciw Panu” (Księga Przysłów XXI, 30)  DR ANNA DANUTA DRUŻBACKA –––––––– Spis treści: Żydzi nie poznali czasu nawiedzenia swego „Albowiem naród ten był pogrążony w cielesnym użyciu iCzytaj więcej
as3
Żydowskie obrzędy w judeochrześcijańskiej świątyni soborowej. Judeochrześcijańska świątynia soborowa, niegdyś kościół katolicki p.w. Rodziny Świętej, w amerykańskim Inverness (Stan Illinois), pozwolił żydowskiej Kongregacji Beth Tikvah na skorzystanie z „ołtarza” i świątyni w celu świętowania przez żydów ich święta Rosh Hashanah, w dniach od 24 do 26 września bieżącego roku (patrz fotografia powyżej). Żydzi zjawili się powtórnie w tej judeochrześcijańskiej świątyni soborowej aby świętować swoje święto Yom Kippur w dniach 3 i 4 października bieżącego roku. Rzekomym powodem takiego obrotu wydarzeń był fakt tego, że ich synagoga położona, niedaleko wspomnianej świątyniCzytaj więcej
a120
„Radio Watykan” podało, że „Papież Franciszek pozdrowił w telegramie prezydenta Republiki Białoruskiej, Alieksandra Łukaszenkę i cały naród białoruski”. Od 13 do 18 sierpnia 2014 roku odbywała się wizyta papieża w Korei Południowej w drodze do której samolot papieża przelatywał nad Białorusią. „Przelatując nad waszym terytorium narodowym przesyłam moje najlepsze życzenia Waszej Ekcelencji i jego współobywatelom. Prosząc bożego błogosławieństwa dla całego narodu modlę się ażeby Bóg Wszechmogący obdarował was wszystkich pomyślnością i spokojem” – cytuje białoruska redakcja „Radio Watykan” słowa pozdrawiającego telegramu skierowanego przez głowę Łacinników do głowy państwa białoruskiego. Samolot,Czytaj więcej
a1q
Inspiratorzy, architekci Vaticanum II – cz.2 Część II: Wprowadzenie w życie planu ogólnego Chrystus Pan obiecał, że Jego Kościół będzie trwał aż do końca czasów i tak też się stanie. Psalm 116 mówi: „Prawda Pańska trwa na wieki”. To nie coś, co zmienia się z pokolenia na pokolenie. Św. Cyprian napisał o Kościele: „Oblubienicą będąc Chrystusa, nie może być splamiona cudzołóstwem; jest nienaruszona i wstydliwa” (De unitate Ecclesiae, 6). Św. Augustyn wzniośle mówił: „Kochajmy Pana Boga naszego, kochajmy Jego Kościół: Boga jako Ojca, Kościół jako matkę…” (Enarrationes in Psalmos, 88, 2).Czytaj więcej
a1q
Inspiratorzy, architekci Vaticanum II – cz.1  Część I: Plan ogólny; rola masonerii Drugi Sobór Watykański, znany jako Vaticanum II, był jednym z najbardziej traumatycznych wydarzeń w historii. Podczas 12 miesięcznych sesji, jakie się odbyły w czteroletnim okresie 1962 – 1965 położył on podwaliny pod stworzenie zupełnie nowego kościoła. Po 50 latach jego skutki są wciąż odczuwalne na całym świecie. Jak zdołano w obecnych czasach utworzyć Nowy Kościół przypominający w zewnętrznych elementach Kościół katolicki, ale tak radykalnie od niego odmienny w sprawach zasadniczych? Komu udało się zaplanować i skrupulatnie wprowadzić w życieCzytaj więcej
a1
Eurosodomskie „chrześcijaństwo”. Przebudowa chrześcijaństwa w ramach europejskiej normy. Zwierzchnik anglikanów osiągnął porozumienie z „papieżem” Franciszkiem. „Homofobia to ogromny grzech”. W swoim wywiadzie udzielonym paulińskiemu miesięcznikowi „Jezus”, szef brytyjskiego „kościoła” anglikańskiego, Justin Welby, opowiedział o tym jakie porozumienie osiągnął z „papieżem” Franciszkiem. Jak uważa lider wspólnoty anglikańskiej w przyszłości ich wzajemne zrozumienie będzie jeszcze bardziej owocne. „My musimy odbyć spacer w jednym kierunku ze wzajemną miłością a przy tym jednocześnie musimy brać pod uwagę różnice doktrynalne. My już pracujemy razem nad wielu kwestiami ale na razie jest to informacja poufna”- zauważył Justin Welby. WywiadCzytaj więcej
a1,155
„Cud” za wstawiennictwem Montiniego, czyli ciąg dalszy tworzenia “świętości” papieży posoborowia Nasz Dziennik: Cud za wstawiennictwem Pawła VI Zespół lekarzy przy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych uznał za niewytłumaczalne uzdrowienie dziecka za wstawiennictwem Papieża Pawła VI. Postulator sprawy ks. Antonio Marrazzo wybrał do zbadania przez ekspertów przypadek nienarodzonego jeszcze wówczas dziecka z początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku w Kalifornii. Jak wynika z informacji KAI, u młodej kobiety w ciąży lekarze stwierdzili poważne problemy z dzieckiem i ze względu na skutki dla mózgu, jakie w takich wypadkach występują, zaproponowali jej jako jedyne możliwe rozwiązanieCzytaj więcej
a0,4
Protest MSR przeciwko świętowaniu żydowskiej Chanuki W czasie gdy chrześcijańskie tradycje rugowane są z przestrzeni publicznej, mamy od czynienia z prawdziwą inwazją amerykańskiej pseudokultury oraz promocją zwyczajów grup dla których Europa i jej narody były i są wrogie. Przeciwko publicznemu świętowaniu Chanuki w Madrycie protestowali aktywiści narodowo-rewolucyjnego Ruchu Społeczno-Republikańskiego (MSR). W czasie, gdy cięcia dotykają szereg hiszpańskich rodzin, władze za pieniądze podatników organizują celebrację żydowskiego święta, na które karnie stawili się reprezentanci establishmentu. Nacjonaliści przypomnieli, iż w trakcie gdy jedni tańczą i śpiewają,  inni są mordowani w Gazie oraz wCzytaj więcej