John Pilger Tag

a
Przemówienie wygłoszone na konferencji ‚Socjalizm 2007′ w Chicago [16.06.2007] John Pilger opisuje w nim jak propaganda stała się taką potężną siłą w naszym życiu, oraz w słowach jednego z jej założycieli, przedstawia ‚niewidzialny rząd’. Tytuł mojego wystąpienia brzmi Wolność następnym razem [Freedom Next Time], co jest zarazem tytułem mojej książki, która ma być antidotum na propagandę tak często przebieraną za dziennikarstwo. Pomyślałem, że dzisiaj będę mówił o dziennikarstwie, o wojnie toczonej przez dziennikarstwo, o propagandzie i milczeniu, oraz jak można przełamać to milczenie. Edward Bernays, tzw ojciec PR, napisał oCzytaj więcej