jidysz Tag

aaa
A czy wiedzieliście, że Białoruska Socjalistyczna Republika Ludowa do 1937 roku, na równi z językiem białoruskim, miała także język państwowy jidysz? A oto godło Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Ludowej: Chociaż na godle są widoczne napisy w 4 językach to jako państwowe były używane dwa, w których wszystko było drukowane, to znaczy jidysz i białoruski. A oto jako potwierdzenie wzór dokumentu z przedwojennego Mińska, pieczątka w książce z Biblioteki im. Lenina:  A oto poniżej tablica Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego:  To wszystko jako przyczynek do kwestii tego, że rewolucję w Rosji wywołali sami Rosjanie.Czytaj więcej