jankesi Tag

a
My niżej podpisani – polskie organizacje społeczne i mieszkańcy Warszawy – w 72. Rocznicę  Wyzwolenia Stolicy Polski spod okupacji niemieckiej, wyrażamy swoje obawy i sprzeciw  wobec wprowadzenia i rozlokowania wojsk  Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na terytorium naszej Ojczyzny. Obecność obcych wojsk na terytorium naszego kraju zawsze w historii była symbolem pozbawiania Polaków rzeczywistej Niepodległości i pełnej Suwerenności.  Dziś obecność obcych wojsk na polskim terytorium stanowi zagrożenie naszego pokojowego bytu i niesie groźbę wciągnięcia nas, pod flagą NATO, w konflikt z naszymi sąsiadami w imię nie polskich interesów. Bieg historii wskazuje,Czytaj więcej
a

Opublikowano Czerwiec 13, 2016Przez a303W Polska

Aleksander Jabłonowski ciekawie i ostro komentuje

Aleksander Jabłonowski mówi bez wyrzutów sumienia jak jest, nazywa rzeczy po imieniu.Czytaj więcej