Najnowsze

Jan Mosdorf Tag

thumb128-janmosdorf1-82822ee550da8b1bb50fc77b4d889ee2
Jan Mosdorf przyszedł na świat 30 maja 1904 r. w Warszawie. W 1916 r. rozpoczął naukę w renomowanym gimnazjum im. gen. Chrzanowskiego. Po zdaniu matury w 1922 r. kontynuował edukację na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował filozofię i historię. Podczas nauki podjął aktywną pracę społeczną i polityczną w organizacjach akademickich – Młodzieży Wszechpolskiej i Narodowym Związku Akademickim. Był stałym publicystą pism młodzieży akademickiej „Akademik Polski” i „Szczerbiec”. W grudniu 1928 r. został wybrany na prezesa Rady Naczelnej MW, którą to funkcje sprawował przez 4 lata. W latach 1932–1933 przewodniczył Ruchowi MłodychCzytaj więcej