inclusive capitalism Tag

10369862_791487594206310_13155523143359862_n
Pod groźbą kar finansowych Polska musi jak najszybciej wprowadzić unijne przepisy, które umożliwią bankom w trudnej sytuacji finansowej przejmowanie depozytów klientów. Przeciwnicy mówią o okradaniu obywateli i zamachu na prawo własności. W Sejmie toczą się prace nad wprowadzeniem do polskiego prawa dyrektywy unijnej o tajemniczo brzmiącym skrócie BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive). Jest ona odpowiedzią na kryzys finansowy z 2008 r., w wyniku którego rządy wielu państw europejskich były zmuszone ratować banki przed bankructwem z pieniędzy podatników, a także kosztem gigantycznego zadłużenia. Ogromne kontrowersje budzą jednak zapisy o tym, że bankCzytaj więcej
agenda_21
Rothschildowie zorganizowali konferencje, której celem jest zastąpienie korporacyjnego kapitalizmu nowym „kapitalizmem globalnym” opierającym się na uwłaszczeniu majątku prywatnego oraz jego redystrybucji poprzez tworzony w tym celu program Inclusive Capitalism. Program ma na celu zniwelowanie dysproporcji w dochodach oraz ochronę dóbr naturalnych naszej planety. Konferencja zgromadziła kapitał inwestycyjny o wartości 30 bilionów dolarów co odpowiada jednej trzeciej światowych aktywów,  wśród prelegentów znaleźli się: Książę Karol, Bill Clinton oraz prezes Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde! Program przygotowany przez Rothschildów nosi nazwę Inclusive Capitalism i jest cyklem spotkań łączącym zarządzających największymi aktywami finansowymiCzytaj więcej
konferencja 2
Konferencja Inclusive Capitalism –  zorganizowana przez Lynn Forester de Rothschild – Londyn 27 maja 2014r.  http://www.inclusivecapitalism.org/ Rodzina Rothschild N M Rothschild & Sons Limited, jest międzynarodowym bankiem inwestycyjnym należącym do  Rothschild Groupe która posiada oddziały w 50 krajach i zatrudnia  2.8 tys pracowników, właścicielem grupy jest rodzina Rothschild. Gupa Rothschild posiada udziały w  miedzynarodowych korporacjach, bankach i instytucjach finansowych oraz wchodzi  w skład  konsorcjum banków, które są właścicielami banków centralnych  (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, Bank Rezerw Federalnych USA-FED). W 1980r. doszło do podziału grupy, którą kierował lord Evelym de Rothschild jego kuzyn Jacob IV baronCzytaj więcej