Najnowsze

II Sobór Watykański Tag

a
ROCZNICA II SOBORU WATYKAŃSKIEGO ŚWIĘTOWANA PRZEZ BISKUPA I MIEJSCOWYCH RABINÓW !!! Rabini Steven Graber z synagogi Temple Hillel w North Woodmere, Jay Rosenbaum z synagogi Temple Israel w Lawrence i Shalom Stern z synagogi Temple Beth El w Cedarhurst znajdowali się pośród 120 rabinów, 7 katolickich kardynałów, 25 biskupów i 50 kapłanów, którzy wszyscy upamiętnili 50 rocznicę II Soboru Watykańskiego, który to sobór zmienił 2000 lat katolicko-żydowskich stosunków i rozpoczął konstruktywny dialog pomiędzy dwoma wyznaniami, zgodnie z opiniami religijnych przywódców. Biskup William Murphy z diecezji Rockville Centre także był tamCzytaj więcej
a88
„Problemem nie jest Bergoglio, problemem jest Vaticanum II” Mons. Donald J. Sanborn Dziś bardzo wielu katolików, widząc co dzieje się obecnie na Stolicy Piotrowej, okupowanej przez herezjarchę i apostatę Jorge Bergoglio, zaczyna powoli dochodzić do wniosku, że coś jest nie tak, że to nie może być katolicki Papież. Bergoglio rzeczywiście był dla modernistów tym „strzałem w stopę”, był naszym „najlepszym argumentem na istnienie wakatu Stolicy apostolskiej” (jak również pisał Bp. Sanborn). Mimo iż obecnie, z perspektywy czasu widzimy, że jego rewolucja ostatnio dość mocno przyhamowała, że jednak nie wprowadzono jeszcze, przynajmniejCzytaj więcej
a1
Czy w nauczaniu Vaticanum II były błędy dotyczące wiary i moralności? Z całą pewnością. Zawiera ono cztery główne herezje: 1. fałszywą naukę dotyczącą natury Kościoła; 2. ekumenizm; 3. fałszywą naukę dotyczącą kolegialności biskupów; 4. wolność religijną. Fałszywa nauka dotycząca natury Kościoła. Cz. 1 – Apostolskość. Ostatecznym celem zmian katolickiej nauki o naturze Kościoła, wprowadzonych przez żydo-masonerię pod fałszywym szyldem soboru powszechnego, jest złączenie wszystkich heretyckich i schizmatyckich sekt „chrześcijańskich” w jeden pseudo-kościół katolicki. Jest to realna realizacja planu antychrysta, gdzie w pierwszej kolejności wszystkie sekty połączone zostaną w jeden „chrześcijańskiCzytaj więcej
a

Opublikowano Sierpień 22, 2014Przez a303W Świat

Jak ukradli Kościół. Prof. Revilo P. Oliver

Chrześcijaństwo jest wciąż jednym z kardynalnych czynników w każdej uzasadnionej ocenie naszej obecnej sytuacji. Na pewno jest ważniejsze od gospodarki, i umożliwiło zdobycie i okupację Stanów Zjednoczonych. Kościoły chrześcijańskie dzielą się na dwie kategorie. Autorytet sekt protestanckich musi zależeć od przekonania, że Biblia została natchniona przez Boga i dlatego jest prawdziwa. Ta podstawa ich religii podlegała stopniowej erozji w ciągu ostatniego stulecia. Z kilkoma godnymi uwagi wyjątkami, [1] główne kościoły protestanckie chytrze ale skutecznie zastępowały Biblię „ewangelią społeczną” marksistowskiej reformacji, polegając na nieudolności lub łatwowierności swoich wyznawców, że przeoczą duchoweCzytaj więcej
a
Szanowni Czytelnicy! Redakcja W-P ma przyjemność przedstawienia swoim Czytelnikom interesujący artykuł duchownego prawosławnego, popa Michaiła Nowikowa a dotyczący spojrzenia prawosławnego duchownego na Watykan jako „niebezpieczną organizację antychrześcijańską”. Publikacja tegoż artykułu, w zamierzeniu Redakcji W-P, ma ukazać prawosławne i rosyjskie spojrzenie na Watykan a także przedstawienie mało znanych faktów, nieznanych szerszemu gremium Polaków, dotyczących roli judeochrześcijańskiej sekty soborowej VII w najnowszej historii Polski a także jej roli w budowaniu NWO i jednej globalnej religii. Pomijamy aspekt historyczny artykułu (historia stosunków polsko-rosyjskich XVI-XX wiek) natomiast kładziemy nacisk i zwracamy uwagę na okresCzytaj więcej
neo-kościół

Opublikowano Grudzień 31, 2013Przez a303W Galerie

Grafika od Czytelnika

Wspaniała grafika wykonana przez Czytelnika Wolnej Polski. Bez dwóch zdań przedstawia neo-„kościół”, rządzony niepodzielnie przez żydowską masonerię  od czasu II Soboru Watykańskiego.Czytaj więcej
ry141
Transkrypcja przemówienia wygłoszonego na Fatimskiej Konferencji Pokoju w Rzymie, październik 2001. To przemówienie będzie krótkim expose na temat XIX-wiecznego dokumentu masońskiego “Stała Instrukcja Alta Vendita” [ Permanent Instruction of Alta Vendita], który nakreślił plan pomocy w zrozumieniu tego czym jest “diaboliczna dezorientacja wyższej hierarchii”, o czym mówiła s. Łucja. Uważam, że “Stała Instrukcja” tłumaczy pochodzenie tej diabolicznej dezorientacji. Alta Vendita była najwyższą lożą Carbonari [Karbonariusze], włoskiego tajnego stowarzyszenia powiązanego z masonerią, i obie potępił Kościół Katolicki [1]. Jezuita E Cahill w książce “Masoneria i ruch antychrześcijański” [Freemasonry and the Anti-ChristianCzytaj więcej
ry20
Poniższy tekst jest deklaracją końcową sympozjum o znamiennym tytule Religia Vaticanum II, które miało miejsce w Paryżu w październiku 2002 roku. Wcześniej w języku polskim pojawił się już tekst „Przemówienia otwierającego” J. Eks. x. bp Ryszarda Williamsona. Kolejne referaty będą z czasem również tłumaczone. Deklaracja końcowa Z okazji czterdziestej rocznicy otwarcia Soboru Watykańskiego II, katolicy – biskupi, kapłani i świeccy – zebrali się na sympozjum na Instytucie Uniwersyteckim św. Piusa X 4 i 5 października 2002. Studiowali teksty tego Soboru, który chciał być pastoralny a nie dogmatyczny, w świetle TradycjiCzytaj więcej