Huta Częstochowa Tag

polskojęzycznych - Wiadomości Polska Świat
Czyli degrangolanda Huty Częstochowa, oddanej w „ukraińskie” ręce (warto mieć na uwadze, że kiedy tutejsi koczownicy sprzedają dany podmiot firmom, ludziom z obywatelstwem holenderskim, rosyjskim, włoskim itp., to wcale nie oznacza, że są to Holendrzy, Rosjanie czy też Włosi. Zazwyczaj są to „swojacy” czyli żydzi). Od lat dochodzą do nas wieści nt. walki o byt i o pracę w jednym z najdotkliwiej dotkniętego bezrobociem regionu Polski, czyli Częstochowy. Ich walka trwa od 2005 r. po dzień dzisiejszy, w którym zagraniczny inwestor przechylił szale zwycięstwa na swoją korzyść. 500 Polaków wylądujeCzytaj więcej