Humań Tag

a16

Opublikowano Styczeń 6, 2016Przez a303W Apokalipsa

Tolerancja po żydowsku

Przykład żydowskiej tolerancji. Jeden z rodzajów podeszwy obuwia chasydów. Fotografię wykonano na Ukrainie w Umaniu (Humań – tłum.) i opublikowano 13 września 2015 roku. Tutaj każdego roku przyjeżdżają dziesiątki tysięcy chasydów z całego świata ażeby świętować żydowski nowy rok „rosh-ha-shana”. „Umań…to niewielkie miasto w obwodzie czerkaskim Ukrainy. Tutaj każdego roku przyjeżdżają dziesiątki tysięcy chasydów z całego świata ażeby świętować żydowski nowy rok „rosh-ha-shana” (http://varlamov.ru/1457675.html). Dlaczego właśnie tutaj? Dlatego, że tutaj na żydowskim cmentarzu pochowany jest założyciel bracławskiego chasydyzmu, rabin Nachman. Mogiła cadyka to jedna z najznakomitszych świętości chasydzkich, miejsce corocznych masowych pielgrzymek.Czytaj więcej