Holokaust Żydów rękami Żydów Tag

Ewa_Kurek
Żydzi po całym świecie ścigają „wojennych zbrodniarzy” oraz tropią wszystkie przejawy „antysemityzmu” podczas gdy sami mają ręce zbrukane krwią żydów ginących w obozach koncentracyjnych i gettach. Prawo żydowskie nie traktuje żydowskich oprawców na równi z gojami dlatego żaden Żyd nie został nigdy skazany za zbrodnie na własnym narodzie. Dr. Ewa Kurek, historyk badająca żydowską historie wyjaśnia, że nie ma czegoś takiego jak cywilizacja judeo-chrześcijańska, ponieważ dzieli nas fundamentalna różnica. „Żydzi w sytuacji zagrożenia życia, zachowują się jak stado lwów. Słabsi giną, umierają. Silniejsi mają prawo żyć” – historyk, Dr. Ewa KurekCzytaj więcej