Grigorij Żurawliew Tag

a10

Opublikowano Styczeń 23, 2017Przez JanW Rosja

Boży człowiek – bezręki i beznogi ikonopisiec

Boży człowiek, bezręki i beznogi ikonopisiec Grigorij Żurawliew (1858 – 1916). W 1963 roku w Jugosławii, w serbskiej cerkwi prawosławnej w Bośni została przez konserwatorów odkryta niezwykła ikona. Na desce średnich rozmiarów , przy pomocy farb olejnych, przedstawieni byli słowiańscy ewangelizatorzy, Święci Cyryl i Metody. Tekst na ikonie głosił: „Ta ikona była pisana zębami w samarskiej guberni, buzułukskiego powiatu, utiewskiej gminy, w tymże siole, przez bezrękiego i beznogiego chłopa Grigorija Żurawliewa, w roku 1885, 2 września„. Rysunek na ikonie był wykonany tak delikatnie i starannie, że pojawiły się wątpliwości coCzytaj więcej