Grabarze polskiej nadziei Tag

a

Opublikowano Maj 23, 2015Przez a303W Polska

Grabarze polskiej nadziei 1980-2005

Tak  naprawdę, to przygotowania do rozbiórki  Sowietów  rozpoczęły się już u progu lat 60.  i  nie w  samym ZSRR.  Kongres USA w 1959 roku  przyjął dalekosiężny  plan  rozbicia  Sowłagru  na 22 państwa. Rola  śmiertelnych  korników  przypadła  żydomasońskiej  agenturze  wewnątrz  ZSRR, usytuowanej w resortach siłowych i na szczytach KPZR. W początkach lat 60. na  Uniwersytecie Kolumbia rozpoczynali swoją karierę żydowscy prekursorzy „pierestrojki”  A. Jakowlew i O. Kaługin, wysokiej rangi funkcjonariusz NKWD, a pytanie o to,  jak oni się tam dostali, jak wyjechali za żelazną kurtynę, jest z  gatunku pytań o swobodneCzytaj więcej