Najnowsze

Frank Tag

a22

Opublikowano Styczeń 22, 2016Przez NSW Syjonizm i jego zagrożenia

Kim byli Frankiści ?

Żydzi od setek lat byli obecni w społeczeństwie polskim. Początkowo ich wkład w kulturę polską odbywał się jednak pobieżnie, bowiem Żydzi nie zgadzali się na pełną asymilację ze społecznością polską. I tak na przełomie czasów saskich i stanisławowskich miał miejsce fakt brzemienny w skutki dla całej historii Polski, jak również dla polskiej diaspory żydowskiej. Mowa o chrzcie żydowskiej sekty sabbataistycznej zwanej frankistami. Na początku należy jednak odpowiedzieć sobie krótko na pytanie- kim byli frankiści? W środowisku żydowskim uważani byli za sektę, odszczepieńców. Wśród chrześcijan za Żydów. Frankizm był kontynuacja ruchu sabbataistycznego, mesjańskiego, popularnego w europejskich kręgach żydowskichCzytaj więcej