Najnowsze

Filimonow Tag

a3
Najnowsza audycja Walierija Pawłowicza Filimonowa dotycząca tematów o których nie ośmielają się nawet pomyśleć, tak zwani, pasterze Oficjalnej (czytaj „globalistycznej”) Cerkwi Prawosławnej, nie mówiąc już o tzw. Judeochrześcijańskim Kościele Rzymsko-Katolickim (czytaj Judeochrześcijańskim Koncernie Watykańskim) i o innych religijnych organizacjach Nowego Porządku Świata. Nie ma sensu wspominać gangów, band, koterii i sitw zwanych partiami politycznymi. WSZYSCY, KTÓRZY MAJĄ OBOWIĄZEK MÓWIENIA O NADCHODZĄCYCH ZAGROŻENIACH, MILCZĄ !!! TYLKO GARSTKA ODWAŻNYCH OSTRZEGA ! UWAGA! Zaleca się tłumaczenie video za pomocą uruchomienia automatycznego translatora.Czytaj więcej
a
Wykład Walierija Pawłowicza Filimonowa – „Terroryzm to broń globalistów! „. Referat wygłoszony na Zjeździe Związku Bractw Prawosławnych w Moskwie, dnia 17 listopada 2015 roku. Dnia 10 kwietnia mnisi, ojcowie ze Św. Góry Athos, opublikowali broszurę zatytułowaną „Karta Obywatela (elektroniczny dowód tożsamości) – wprowadzenie „nakreślenia” (znamienia)” (Święty Paisjusz Hagioryta). W przedmowie do tej broszury pisze się, że: „Celem tej broszury jest ujawnienie diabelskiego planu tworzenia, a precyzyjniej, zbliżającego się do swojego finału, światowego systemu elektronicznego handlu i totalnej kontroli po to żeby z jego pomocą wprowadzić „nakreślenie” (znamię) Antychrysta, żeby sprytnieCzytaj więcej
OKO EURO HORUSA 001
REFERAT Z KONFERENCJI „PRAWOSŁAWNE NAUCZANIE O ANTYCHRYŚCIE I ZNAMIONACH JEGO ZBLIŻANIA SIĘ” – Moskwa, maj 2015 rok Wielki ojciec Cerkwi Powszechnej, święty Grzegorz Palamas, oświadcza: „Uważamy, że prawdziwe jest nie to przekonanie, które przebywa w słowach i rozważaniu ale to, które dowiedzione jest czynami i życiem. Wszelkie słowo, mówi się, zaprzecza innemu słowu ale jakie słowo zdolne jest zaprzeczyć życiu?” Dzisiaj samo życie dowodzi niezbicie, że na naszych oczach, już realnie, toczy się budowa królestwa „syna zatracenia” (Świętego Pawła Apostoła 2 List do Tesaloniczan 2:3). Jesteśmy świadkami wypełniania się proroctwaCzytaj więcej
a,aa
Zobacz także: Wydarzenia w świecie i w Rosji – zakończenie już blisko cz.2 Transkrypt audycji radiowej wygłoszonej przez rosyjskiego pisarza prawosławnego, Walierija Pawłowicza Filimonowa w „Radio Słowo” dnia 11 lipca 2015 roku – cz.3 Tak więc moi drodzy ojcowie, bracia i siostry, tak się dzisiaj mają sprawy i dzisiaj jeszcze chcę poruszyć temat, którego już dawno nie omawialiśmy, temat dotyczący wprowadzania nowych technologii informacyjnych i tych zagrożeń, które to wprowadzanie niesie ludzkości albowiem tutaj wszystko wzajemnie jest powiązane, te duchowo – moralne aspekty, które ja teraz opisałem, one bezpośrednio sąCzytaj więcej
a
Część I pod linkiem. Transkrypt audycji radiowej wygłoszonej przez rosyjskiego pisarza prawosławnego, Walierija Pawłowicza Filimonowa w „Radio Słowo” dnia 11 lipca 2015 roku – cz.2 „The Washington Post” bada reakcję Rosji na sodomskie „małżeństwa” w Stanach Zjednoczonych i promuje Dobrynina jako człowieka wymagającego bardziej postępowych poglądów na kwestię sodomii. Możemy jeszcze przypomnieć, że senator Dobrynin był jednym z tych, ktorzy kategorycznie występowali przeciwko przyjęciu ustawy o, tak zwanej, gej – propagandzie, widzicie, nawet do tej nazwy wprowadzili to słowo „gej” chociaż to jest propaganda sodomska i lesbijska. Oto czego trzebaCzytaj więcej