Emil Merz Tag

02

Opublikowano Listopad 7, 2013Przez polonuskaW Historia

Żydowscy mordercy gen. Fieldorfa „Nila”

Żydowscy mordercy generała Augusta Emila Fieldorfa „Nila” Zamordowali i uciekli do Izraela 63 rocznica aresztowania generała Fieldorfa „Nila” Generał August Emil Fieldorf „Nil” został aresztowany przez funkcjonariuszy UB 10 listopada 1950 r. Dopiero 11 dni później Naczelna Prokuratura Wojskowa wydała formalny nakaz aresztowania Generała, podpisany przez prokurator ppłk. Heleną Wolińską. 15 lutego 1951 r.Wolińska – również bezprawnie – przedłużyła areszt gen. Fieldorfowi.Do jej wniosku w tej sprawie przychylili się sędziowie Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie: płk Aleksander Warecki, mjr Mieczysław Widaj i mjr Zygmunt Wizelberg. Helena Wolińska – Brus(Felicja (Fajga Mindla) Danielak),Czytaj więcej