elektroniczny łagier Tag

Davos World Economic Forum (WEF) 2011
Czy likwidacja gotówki mogłaby ura­tować światową gospodarkę? Za tym pytaniem kryje się propozycja przed­stawiona przez dwóch wpływowych ekonomistów w ostatnich miesiącach. Pierwszym z nich jest Kenneth S. Rogoff, którego książka The Curse of Cash (Przekleństwo gotówki) wywołała sporo hałasu w prasie finansowej. Drugim jest Marvin Goodfriend, któ­ry podczas corocznego spotkania orga­nizowanego przez Rezerwę Federalną w amerykańskim kurorcie Jackson Hole nawoływał z zapałem do stoso­wania ujemnych stóp procentowych. Następstwem jego propozycji byłaby li­kwidacja papierowych pieniędzy, co jest także myślą przewodnią książki Rogoffa. Rogoff uważa, że nadszedł czas, aby rządy poważnie rozważyłyCzytaj więcej
a
Powszechna inwigilacja jest dziś chlebem powszednim. Dowody osobiste, podsłuchy, działania służb, wszechobecne zbieranie danych o kliencie. Metody te są wyjątkowo zaawansowane w Stanach Zjednoczonych. Jednak obecne są także i w Polsce, która przoduje w żądaniach dotyczących danych o użytkownikach sieci telekomunikacyjnych. Istnieje też kraj, w którym te metody mają osiągnąć jeszcze wyższy poziom. To Chiny. Coraz bardziej popularny pogląd głosi, że dane, które kiedyś musiały być zbierane przez tajne służby, dziś są udostępniane przez nas dobrowolnie. Wszak na samym Facebooku publikujemy nie tylko imiona i nazwiska, ale także miejsca zamieszkania,Czytaj więcej
a
Wiodący doradca ekonomiczny rządu Niemiec uważa, że banknoty i monety stały się „anachronizmem” i muszą zostać usunięte. Pomysł bezgotówkowego społeczeństwa powraca w najważniejszym kraju Unii Europejskiej. Nie ma wątpliwości, że pieniądze sprawia, że ​​świat się kręci. Ale czym jest pieniądz? Czy to fizyczne banknoty i monety? Obecnie pieniądze to raczej zapisy w systemie bankowym. Więc dlaczego potrzebujemy gotówki skoro teraz prawie każdy ma telefon komórkowy i kartę debetową? Czy nie lepiej byłoby oddać wszystkie pieniądze i przejść całkowicie na system płatności elektronicznych? Debata na ten temat trwa już od kilkuCzytaj więcej
a
Na całym świecie trwa zaciekła ofensywa przeciwko gotówce. Szczególnie jest to widoczne w USA oraz UE. Zwolenników transakcji gotówkowych porównuje się do kryminalistów. Ostatecznie, skoro nie masz nic do ukrycia, to czego się obawiasz? Orędownikom zmian mających na celu ograniczenie lub całkowitą eliminację gotówki nie chodzi oczywiście o utrudnienie prania brudnych pieniędzy, eliminację korupcji czy finansowania terroryzmu, lecz wyłącznie o zwiększenie kontroli państwowej (bankowej) nad jednostką. “Nie ma takiego okrucieństwa ani takiej niegodziwości, której nie popełniłby skądinąd łagodny i liberalny rząd, kiedy zabraknie mu pieniędzy” – Alexis de Tocqueville. ZaledwieCzytaj więcej
a
W kraju przygotowuje się stworzenie jednolitej bazy danych wszystkich dzieci, począwszy od urodzenia, obejmującej wszystkie dane o dziecku, zawarte w międzyresortowych systemach różnych organów władzy państwowej (szkoła, służba zdrowia, policja, organy socjalne, system dodatkowej edukacji, służba migracyjna i in.). Baza będzie prowadzona na podstawie SNILS*/, wydanego dziecku. */ СНИЛС – skrót od: Страховой номер индивидуального лицевого счета. (czyli ubezpieczeniowy numer indywidualnego rachunku osobowego). Nadaje się go każdemu człowiekowi, łącznie z noworodkami, w systemie obowiązkowego państwowego ubezpieczenia emerytalnego. Składa się on z 11 cyfr. Ubezpieczonym osobom przy tym wydaje się laminowanąCzytaj więcej
a
Asystentka prezesa Urzędu Federalnej Slużby Migracyjnej (UFMS) Rosji na Krymie Jana Smolova poinformowała, że na Krymie wydawane są paszporty biometryczne. „Na dzień dzisiejszy prawie 3 mln obywateli Krymu złożyło dokumenty niezbędne do uzyskania paszportu. Gotowe paszporty są dostarczane codziennie, gotowość można sprawdzić na liście „– wyjaśniła asystentka. Ona również przypomniała, że żeby złożyć dokumenty na paszport trzeba mieć paszport Federacji Rosyjskiej i dwie kopie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Mężczyźni muszą również dostarczyć kartę wojskową lub zaświadczenie z urzędu wojskowego. Zdjęcie do paszportu jest robione bezpośrednio w oddziale, gdzie w tym celuCzytaj więcej
a
Szef ministerstwa poinformował Dmitrija Miedwiediewa o rozwoju bazy informacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i podzielił się planami ustanowienia informacyjnego systemu zawierającego zasoby danych biometrycznych obywateli oraz ustanowienia systemu operacyjno-sprawozdawczego, śledczego i rejestrów kryminalnych. Na posiedzeniu komisji rządowej na temat wykorzystania Technologii Informatycznych dla polepszenia jakości życia i działalności przedsiębiorczej pod przewodnictwem Dmitrija Miedwiediewa odbyło się przemówienie Ministra Spraw Wewnętrznych Rosji Władimira Kolokoltseva. Jego referat koncentruje się na najważniejszych aspektach rozwoju infrastruktury informacyjnej MSW, rozpoczętego jeszcze w 2005 roku. Według słów Kolokoltseva podstawowy poziom technicznego wyposażenia jednostek organu był osiągnięty w 2011Czytaj więcej
a
Kontekst historyczny Kiedy w Grecji zdecydowano się na wprowadzenie europejskiego paszportu, Kościół sprzeciwił się, ale nie wszedł do walki z rządem. Wszyscy dobrze wiemy, że paszport – to kawałek papieru. Na nim można napisać wszystko, a potem zmienić ale papier zawsze pozostanie tylko kawałkiem papieru. Kiedy podjęto decyzję o paszportach z paskiem magnetycznym, czyli nadać numer osobie, wtedy Kościół, ludzie oraz mnisi z Athosu byli przeciwni temu z całej siły. Tutaj już mowa o przypisaniu indywidualnego kodu do osoby, co jest bezczeszczeniem godności człowieka. Cały kraj wyszedł na ulice. TegoCzytaj więcej
a
Podczas gdy cała uwaga jest skierowana na bratobójczą wojnę na Ukrainie, w Rosji cichcem wprowadza się nowe prawo, prawdopodobnie najbardziej straszne w skutkach. Zgodnie z tym prawem, od 1 stycznia 2015 roku karta z elektronicznym nośnikiem informacji stanie się podstawowym dowodem tożsamości obywatela Federacji Rosyjskiej. Mówi się o tym w projekcie dekretu Prezydenta, zamieszczonego na oficjalnym portalu, dotyczącym przygotowania aktów normatywnych i wykonawczych. W ten sposób to, z czym prawosławny naród walczył przez tyle lat, starają się ostatecznie wprowadzić w życie, przekształcając Rosję w elektroniczny obóz koncentracyjny „nowego porządku świata”.Czytaj więcej
a

Opublikowano Czerwiec 1, 2014Przez a303W NWO

Nowe kroki w elektronicznym obozie koncentracyjnym

W Rosji papierowe arkusze szpitalne zostaną zastąpione elektronicznymi. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych wprowadza nowy projekt pilotażowy. W publicznych instytucjach wybierane są pierwsze podmioty, które zostaną objęte eksperymentem, podaje kanał telewizyjny Świat 24. Autorzy projektu zapewniają, że elektroniczna wersja arkuszy zmniejszy obciążenie pracowników służby zdrowia i uwolni wszystkich od papierkowego chaosu. Obecnie projekt będzie funkcjonować w trybie testowym. Przejście na elektroniczny system planowane jest na połowę przyszłego roku. Oprócz tego, wkrótce w Rosji będzie używana elektroniczna dokumentacja medyczna, która także zastąpi papier. Innowacja umożliwi pacjentom śledzenie wyników badań przez internet, które otrzymalibyCzytaj więcej