Najnowsze

elektroniczny dowód tożsamości Tag

a22
Wypowiedź prawosławnego kapłana, protojereja Pawła Sielieszczuka (duchowego syna starca Serafima Tiapoczkina) uważanego przez prawosławnych wiernych za starca (duchowego przewodnika – tłum.), o zbliżającym się końcu świata i niebezpieczeństwie przyjęcia elektronicznych dokumentów Antychrysta. Zapis video wypowiedzi protojereja Sielieszczuka pochodzi z 2007 roku. Rosyjscy prawosławni chrześcijanie z obwodu nikołajewskiego protestują przeciwko narzucaniu elektronicznych dokumentów Antychrysta! „Elektroniczny dowód tożsamości to przysięga złożona Szatanowi!” Demonstracje w Donbasie przeciwko narzucaniu prawosławnym chrześcijanom elektronicznych dokumentów Antychrysta! UWAGA! Zaleca się włączenie tłumaczenia video za pomocą automatycznego translatora. Za: http://dsnmp.ru/protoierey-pavel-seleshhuk-ob-opasnosti-v-prinyatii-elektronnyih-dokumentov-video/ Data publikacji: 14.10.2016Czytaj więcej
a
Od 1 stycznia 2017 roku w Rosji rozpocznie się wydawanie dowodów tożsamości Antychrysta. Nowy, elektroniczny, rosyjski dowód tożsamości stworzony jest na bazie UEK (uniwiersalnaja eliektronna karta). Infrastruktura stworzona do obsługi uniwersalnych kart elektronicznych (UEK) będzie wykorzystywana w celu umożliwienia dostępu do publicznych usług administracyjnych za pomocą elektronicznego dowodu tożsamości a masowe wydawanie tegoż dowodu tożsamości rozpocznie się od 1 stycznia 2017 roku. Na podstawie elektronicznego dowodu tożsamości będzie dokonywana identyfikacja Rosjan. O tym fakcie poinformowano gazetę „Izwiestia” w Ministerstwie Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej. Wtedy to zostanie zakończona emisja uniwersalnych kartCzytaj więcej
a11

Opublikowano Styczeń 18, 2016Przez a303W NWO

Ukraina wydaje pierwsze elektroniczne dowody tożsamości

Ukraina wydaje pierwsze elektroniczne dowody tożsamości bez niezbędnej ku temu podstawy prawnej. Służba Migracyjna Ukrainy z dniem 11 stycznia 2016 roku rozpoczęła wydawanie dowodów tożsamości obywatela Ukrainy w postaci bezstykowej karty plastikowej (tak zwanej ID-KARTY) zawierającej mikrochip i dożywotni numer (przed czym ostrzega Pismo Święte i Tradycja Cerkwi) dla osób, które ukończyły 16 rok życia i otrzymują dowód tożsamości po raz pierwszy. Obywatele, którzy zechcą wymienić swoje papierowe dowody tożsamości na ID-KARTY  muszą jeszcze poczekać na uchwalenie odpowiedniej ustawy. ID-KARTY będą wydawane 16-letnim obywatelom bezpłatnie jednakże będą oni mogli jeCzytaj więcej
OKO RUCHOME ILUMINATÓW
Rosja – Elektroniczny koncłagier – FMS pokazała plastikową kartę, która zamieni rosyjski dowód tożsamości. FMS Rosji (Federalna Służba Migracyjna-tłum.) przygotowała projekt rozporządzenia rządu Federacji Rosyjskiej „O zatwierdzeniu opisu i wzoru dowodu tożsamości obywatela Federacji Rosyjskiej wydanego w formie plastikowej karty ze scalonym układem”. Jak się informuje w zamieszczonej na portalu „Jedinyj portał” nocie wyjaśniającej do projektu rozporządzenia, dowód tożsamości będzie wyglądać jak karta plastikowa o rozmiarze karty bankowej. Będzie ona zawierała dane osobowe obywatela, w tym dane biometryczne (które będą przechowywane we wbudowanym chipie). Metodą cyfrowego nadruku na dowodzie tożsamościCzytaj więcej
a
Podczas gdy cała uwaga jest skierowana na bratobójczą wojnę na Ukrainie, w Rosji cichcem wprowadza się nowe prawo, prawdopodobnie najbardziej straszne w skutkach. Zgodnie z tym prawem, od 1 stycznia 2015 roku karta z elektronicznym nośnikiem informacji stanie się podstawowym dowodem tożsamości obywatela Federacji Rosyjskiej. Mówi się o tym w projekcie dekretu Prezydenta, zamieszczonego na oficjalnym portalu, dotyczącym przygotowania aktów normatywnych i wykonawczych. W ten sposób to, z czym prawosławny naród walczył przez tyle lat, starają się ostatecznie wprowadzić w życie, przekształcając Rosję w elektroniczny obóz koncentracyjny „nowego porządku świata”.Czytaj więcej