Najnowsze

dziel i rządź Tag

320963_395455157204586_1530832252_n

Opublikowano Kwiecień 4, 2014Przez polonuskaW Polska

Wolność to upór i poświęcenie

W myśl propagowanej przez zwolenników obecnego systemu pojmowanie istoty człowieka sprowadza się do jego niczym nieskrępowanej wolności. Ta samowola zwrócona przeciwko wszelkim naciskom społeczności na jednostkę, ingerencji w jej życie ze strony rządu, rodziny, sąsiadów stanowi rdzeń demoliberalizmu.Wolność taka, będąca egoistyczną ucieczką od ograniczeń, zobowiązań i odpowiedzialności jest w swej istocie aktem samo destrukcji człowieka. Nie bez znaczenia więc wstęp porusza kwestie liberalizmu. Wolność jest i zawsze była dla człowieka i jego narodu wartością najcenniejszą, za którą w obliczu zagrożenia gotów był ponieść każdą ofiarę. Nie dziwi więc, że zdesperowanyCzytaj więcej