dzieci diabła Tag

a
Albowiem naonczas będzie wielki ucisk. Spełniło się na Żydach i owo orzeczenie Proroka: „Nie będzie ludem Jego, który się Go zaprze” (1). Żydzi odrzucili Mesjasza i królestwo Jego, i dlatego przez Boga także odrzuceni zostali. Albowiem 1. nauce Jego, cudom, proroctwom, dobrodziejstwom, napomnieniom i groźbom wszystkim opierając się, odrzucili Go od siebie, i pod władzę obcą i pogańską oddali, wobec sędziego wołając: „Nie mamy króla, jeno cesarza” (2); dlatego przez Boga pod władzę wrogów swoich oddani zostali; od onego bowiem czasu bez rządu, bez ojczyzny, bez praw, bez sądów własnychCzytaj więcej
a
Kompilacja judeosceptycznych materiałów wideo nt. okupacji Polski przez dzieci diabła (cyt. za J. Chr. – link)Czytaj więcej