dni judaizmu w kościele katolickim Tag

a2
Dlaczego sekta judeochrześcijańska uroczyście nie odczytuje fragmentu Ewangelii św. Mateusza opisującego powstanie judaizmu ??? Zmartwychwstanie / Fra Angelico „Gdy Anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością,   — i biegły oznajmić to Jego uczniom. — A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: »Witajcie«.   — One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. — A Jezus rzekł do nich:  »Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą. Gdy one były w drodze,Czytaj więcej