dieta bezglutenowa Tag

a
Czy toksyczność glutenu może rozciągać się na system nerwowy, wywołując symptomy identyczne do klasycznej choroby Parkinsona? Nowe studium przypadku dołącza do coraz liczniejszych badań wskazujących, że neurotoksyczność pszenicy jest znacznie niedoszacowana. Niezwykły nowy raport przypadku opisujący dramatyczny zwrot u 75-letniego pacjenta z Parkinsonem po zastosowaniu 3-miesięcznej diety bezglutenowej ujawnia potrzebę zbadania, czy istnieje zwiększone występowanie niemej lub objawowej celiakii czy nie-celiakowej wrażliwości na gluten, zarówno u dotkniętych chorobą Parkinsona, jak i związanej z wieloczynnikową dolegliwością neurodegeneracyjną znaną jako parkinsonizm. Opublikowany w Journal of Neurology [i] raport mówi, że choroba celiakowaCzytaj więcej