czciciele diabła Tag

aaa
Czciciele diabła przygotowują się na przyjęcie Antychrysta. Oni chcą wyhodować czerwoną jałówkę. Izraelscy naukowcy zdecydowali się przyspieszyć nadejście moschiacha. Instytut Świątynny (The Temple Institute) wspólnie z izraelskimi farmerami zajmuje się hodowlą czerwonych krów do dalszego wykorzystania w przyszłej Trzeciej Świątyni. W celu rozpowszechnienia informacji o pierwszym tego rodzaju projekcie i zbieraniu środków na jego realizację Instytut Świątynny rozpoczął kampanię kolektywnego finansowania pod nazwą „Wyhodujemy w Izraelu czerwoną jałówkę”. Według świętych ksiąg żydowskich kapłani Świątyni złożyli jako ofiarę czerwoną jałówkę i wykorzystali jej popioły do oczyszczenia ludzi, którzy stykali się zCzytaj więcej