cywilizacja Talmudu Tag

a00
O „narodowości” Pana naszego Jezusa Chrystusa. Okresowo i dość często w naszej Księdze on-line judaizatorzy (judaizujący goje – tłum.) podnoszą kwestię narodowości Chrystusa, Boga naszego. Aby nie powtarzać się bez końca przedstawiam swoją odpowiedź w tej kwestii w oddzielnym rozdziale ŻK. Odpowiedź jest prosta i krótka. Jezus Chrystus, Syn Boży, w okresie Swojego przebywania na grzesznej ziemi, narodowości żadnej nie miał. Także będąc od Ojca Niebieskiego zrodzonym przed wszystkimi wiekami nie ma jej i w wieczności. Wyjaśnię szczegółowo. Narodowość człowieka, u wszystkich narodów, oprócz współczesnych żydów, dziedziczona jest po ojcuCzytaj więcej
a55
Przywódca Organizacji Narodów Zjednoczonych proklamował dzieciobójstwa i politykę antyrodzinną priorytetami ONZ. Opornych mogą spotkać sankcje. Amerykańskie media. 19.02.2016: Przywódca ONZ, nie licząc się z opinią krajów o tradycyjnej moralności, proklamował aborcje i politykę antyrodzinną jako priorytety ONZ na najbliższe 15 lat. Wszystkich opornych wobec zatwierdzonego przez ONZ głównego nurtu mogą spotkać sankcje. 86 krajów wystąpiło przeciwko ideologii antyrodzinnej jednakże kierownictwo ONZ uznało opinię większości krajów za niewystarczającą. ONZ żąda wprowadzania polityki antyrodzinnej Amerykańskie media 19 lutego 2016 roku poinformowały, że przywódca ONZ, w imieniu wszystkich krajów świata, proklamował politykę antyrodzinnąCzytaj więcej
ŻYDOWSKA KANADA
Nowy Porządek Świata – W Kanadzie uśmiercanie „niewygodnych” i legalizacja „pomocy” w samobójstwie. Postęp Nowego Porządku Świata: W Kanadzie „uśmiercanie niepożądanych” i legalizacja „wspomagania samobójstwa”. Kanada jest laboratorium w dziedzinie prawnego opracowywania uzasadnienia dla uśmiercania ludzi metodą eutanazji lub medycznego samobójstwa. 26.02.2016 – Parlament. Ustawa zakłada bezalternatywny wyrok „uśmiercenia” każdego człowieka wedle uznania dwóch lekarzy. Ani sam człowiek ani jego rodzina nie mają prawa głosu. 25.02.2016 – Prasa kanadyjska opublikowała raport z dyskusji w kanadyjskim parlamencie w sprawie legalizacji „wspomaganego samobójstwa” (medyczna pomoc w samobójstwie)./PS KANADA : PRZYMUSOWE UŚMIERCANIE NIEPOŻĄDANYCHCzytaj więcej
aaa
Większość Amerykanów, niezależnie od poglądów politycznych i wyznawanej religii, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, są przekonani, że aborcja jest niezwykle rzadkim zjawiskiem. Prawie 30 proc. uważa, że dopuszcza się jej mniej niż 10 proc. kobiet w USA, a 51 proc. uważa, że popełnia ją mniej niż 20 proc. Tymczasem statystyki pokazują, że jest znacznie gorzej. Swoje dzieci uśmierca aż 30 proc. Amerykanek. Błędne wyobrażenie na temat aborcji mają przede wszystkim dobrze wykształceni Amerykanie o wysokich dochodach. Na przykład 54 procent osób bez dyplomu uczelni i dla porównania – 70 procentCzytaj więcej
a66
Żydowski rabin mówi: „Chrześcijanie to zuchy! To oni po całym świecie rozpowszechnili judaizm…” Wykład w petersburskiej synagodze chóralnej (video). Ich ojcem jest diabeł a oni są jego godnymi dziećmi. Teraz odbywa się intensywna obróbka ludzi, w tym także i żydów. Uczy się ich, że w stosunku do chrześcijan trzeba odnosić się życzliwie i z aprobatą bo przecież to oni rozpowszechnili judaizm po całym świecie ponieważ uznają Stary Testament. Z kolei papież rzymski prowadzi intensywną propagandę przekonując wszystkich, że w każdym katoliku jest żyd. W prawosławnych Cerkwiach lokalnych ten proces takżeCzytaj więcej
aa
Holenderscy eutanaziści organizują w tym roku Tydzień Eutanazji. Chcą pokazać zwłaszcza młodym ludziom, że pozbawianie pacjentów życia jest miłosierną i postępową praktyką. Odbywają się wykłady, projekcje filmów i prezentacje dzieł sztuki na temat śmierci. Tydzień Eutanazji, który odbywa się w dniach 13 – 20 lutego, organizowany jest przez Holenderskie Stowarzyszenie na rzecz Dobrowolnego Zakończenia Życia (NVVE). Organizacja, która powstała w roku 1973, chce w ten sposób świętować 15. rocznicę zalegalizowania w Holandii eutanazji. Uśmiercanie pacjentów stało się w tym kraju możliwe 1. kwietnia 2002 roku. Eutanaziści emitowali między innymi filmCzytaj więcej
a2,2
Diagnostyka wykrywająca wady genetyczne przed zapłodnieniem, dzieci z trojgiem rodziców i w końcu modyfikowanie genów. Co łączy te metody? Po pierwsze, technologia in vitro. Po drugie, to kroki do stworzenia designer babies – dzieci na zamówienie. „Lepszego” potomstwa o cechach pożądanych przez rodziców, a może nawet przez państwo. Czy czeka nas powstanie rasy zmodyfikowanych genetycznie nadludzi? Mianem designer babies określa się dzieci powstałe w wyniku zastosowania różnych technik – zarówno znanych od lat, jak i najnowszych, jeszcze nie w pełni wprowadzonych. Jedna z tych metod polega na selekcji plemników prowadzącejCzytaj więcej
a9
Stosownie do CDC*, w Stanach Zjednoczonych obserwuje się w ostatnich latach skokowy wzrost liczby samobójstw. Czy wiedziałeś, że obecnie więcej Amerykanów umiera w rezultacie samobójstw, aniżeli ginie ich w ciągu roku – w wypadkach samochodowych?  Dzisiaj, orientacyjnie 9.3 mln Amerykanów wyznaje,że miewa myśli samobójcze, a 2.7 mln Amerykanów każdego roku, planuje je popełnić. Jesteśmy głęboko, głęboko nieszczęśliwym krajem, ale oczywiście to zjawisko nie ogranicza się jedynie do Ameryki. Stosownie do WHO (Światowej Organizacji Zdrowia), samobójstwo – to obecnie, trzecia z kolei, najwyższa przyczyna śmierci na świecie. Globalnie, liczba samobójstw wzrosłaCzytaj więcej
aa
Stworzenie ogromnych kompostowników do utylizacji ciał to cel inicjatywy Urban Death Project. Nie można jej odmówić racjonalności… Urban Death Project Kickstarter Video Czy naprawdę jesteś gotowy na postęp technologiczny podyktowany racjonalnymi przesłankami? Jeśli chcesz to sprawdzić to odpowiedź sobie na proste pytanie. Co sądzisz o projekcie Urban Death Project, którego celem jest wdrożenie technologii kompostowania ciał zmarłych? Założenia projektu są proste. Zamiast zakopywać ciała zmarłych na cmentarzach powinniśmy je utylizować metodą kompostowania. Jeśli masz minimalne pojęcie o ogrodnictwie, wiesz czym jest kompostowanie. Polega ono na takim składowaniu odpadów organicznych, abyCzytaj więcej
a4
Amerykański bloger David Cain porusza ważny temat w artykule „Twój tryb życia został już zaprojektowany”. Poznajmy najciekawsze fragmenty. Oto znów jestem w świecie pracy. Znalazłem sobie dobrze płatną posadę w branży motoryzacyjnej i życie wraca wreszcie do normy po dziewięciu miesiącach podróży”. Odkąd zaproponowano mi pracę zauważalnie mniej oszczędzam. Na przykład, znów kupuje drogie kawy. Sądzę, że dodatkowe wydatki związane są z moim poczuciem własnego wzrostu. Jedno z najbardziej zaskakujących odkryć, którego dokonałem w czasie mojej podróży, polega na tym, że przebywając za granicą wydawałem miesięcznie o wiele mniej (wCzytaj więcej