cywilizacja Tag

a
Pisząc Mein Kampf, Hitler doskonale podsumował główny temat XX wieku, wieku który przyniósł absolutny żydowski triumf i zniszczył zachodnią cywilizację. Hitler napisał: „Ignorancja szerokich mas co do wewnętrznego charakteru Żyda, oraz brak instynktu i intuicji wykazywanych przez klasy wyższe, to między innymi powody tłumaczące sposób w jaki tak wielu ludzi pada łatwą ofiarą prowadzonej przez Żyda systematycznej kampanii fałszu„. Oczywiście Hitler specyficznie opisywał naród niemiecki, ale jego twierdzenie tak samo odnosi się do całej zachodniej cywilizacji. „Ignorancja szerokich mas co do wewnętrznego charakteru Żyda” pomieszana z „brakiem instynktu i intuicjiCzytaj więcej
a

Opublikowano Maj 25, 2014Przez JanW Felietony

Kryzys cywilizacji europejskiej

Jaki jest związek, w krajach europejskich, pomiędzy cichą obojętnością narodów a upadkiem tradycyjnych rządów, imigracją kolorowych i podporządkowaniem większości dyktaturze mniejszości? Związek staje się widoczny jeśli dokona się intelektualnych paraleli tych zjawisk ze zjawiskami, które ukazywały inny obraz w stosunku do wymienionych problemów. Drogą porównania, wygląda na to, że w przeszłości istniały zjawiska zupełnie odmienne od współczesnych. Czynna obrona tradycyjnych rządów to zjawisko przeciwne obojętności narodów w czasie ich upadku, kolonizacja to zjawisko przeciwne kolorowej imigracji a dyktatura większości jest przeciwna dyktaturze mniejszości (przy czy wola większości wyrażana była niekoniecznieCzytaj więcej