Najnowsze

chrześcijańskie Imperium Rosyjskie Tag

a
Józef Mackiewicz stał się dziś w Polsce patronem wielu środowisk skrajnie prawicowych (o dziwo), antykomunistycznych (słusznie) i antyrosyjskich (absurdalnie). Zmarły pisarz bronić się przed takimi uzurpacjami nie może, tym bardziej więc warto przyjrzeć jego rzeczywistym poglądom i postawom. Oto jak go kiedyś opisywano: „Mackiewicz pisze po polsku, ale czuje po rosyjsku, ściślej mówiąc – po biało-rosyjsku. Jest patriotą carskiej Rosji i jej interesu broni ponad wszystko”. Tak twierdził gen. Tadeusz Pełczyński – piłsudczyk, niepodległościowiec, antykomunista, legionista i AK-owiec, współojciec powstania warszawskiego, postać z panteonu osób wielbiących dziś często i Mackiewicza…Czytaj więcej