broń z demobilu Tag

a1

Opublikowano Lipiec 24, 2015Przez JanW Polska

Czy mocarstwo III RP to mocarstwo korupcji ?

„W odpowiedzi na działania Rosji” prezydent Komorowski podpisał ustawę zwiększającą nakłady na finansowanie wojska do 2% PKB. Dotychczas wskaźnik środków budżetowych przeznaczanych na finansowanie polskich sił zbrojnych wynosił 1,95% PKB- co równało się kwocie około 32 mld złotych, a od następnego roku, wg. nowej ustawy,  ma już wynosić 2% PKB liczonego w stosunku do dochodów za rok poprzedni, co da w przeliczeniu wzrost roczny wydatków na wojsko o około 1 mld złotych rocznie. Nie jest to duża kwota w skali sumarycznych kosztów utrzymania armii i w zasadzie niewiele ona wpłynieCzytaj więcej