Bolesław Tejkowski Tag

a
Ukraina powstrzymała ekspansję Unii Europejskiej i NATO na Wschód          Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej solidaryzuje się ze stanowiskiem większości Polaków potępiających ingerencję polskiej władzy w wewnętrzne sprawy Ukrainy odrzucającej integrację z Unią Europejską.          Odrzucenie Unii Europejskiej jest prawomocną i słuszną decyzją demokratycznie wybranej władzy suwerennej Ukrainy, podjętą w imieniu i dla dobra społeczeństwa ukraińskiego.          Przeciwko tej prawowitej i korzystnej dla Ukrainy decyzji wystąpiły w sposób gwałcący zasady współżycia międzynarodowego władze USA i Unii Europejskiej, a zwłaszcza władze ponazistowskich Niemiec i uzależnionej od nich Polski.          Władze tych Państw wCzytaj więcej