biometryczny dowód tożsamości Tag

a0
„Znaki i symbole rządzą światem a nie prawo i słowo” – Konfucjusz. W paszportach obywateli Federacji Rosyjskiej i Ukrainy zamieszczone są satanistyczne symbole zamaskowane przy pomocy graficznej ornamentyki. Podobne symbole satanistyczne można napotkać w paszportach innych krajów świata. Na zmianę obecnych paszportów rząd rosyjski przygotowuje nowe biometryczne, elektroniczne dokumenty tożsamości. Wszyscy będą przekonywani i zapewniani o korzyściach i wygodzie płynących z posiadania nowych dokumentów. Ale trzeźwy i rozsądny człowiek rozumie, że doprowadzi to do roztoczenia absolutnej kontroli nad nim, nad jego wolą i życiem! Ale to jeszcze nie wszystko! FotografieCzytaj więcej
aaa
Za trzy lata może powstać polski Programowalny Układ Scalony, a szacunkowy koszt jego opracowania i wyprodukowania to 150 mln zł – poinformował prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych Piotr Woyciechowski. Mikroprocesor może być wykorzystany w e-dowodach We wtorek w siedzibie PWPW podpisano porozumienie powołujące Konsorcjum POL-PUS, którego celem jest opracowanie i wdrożenie Programowalnego Układu Scalonego wraz ze sprzętowym otoczeniem systemowym, które ma zapewnić jego bezpieczną produkcję i użytkowanie. Konsorcjum tworzą: PWPW, Instytut Maszyn Matematycznych, Instytut Technologii Elektronowej, WB Electronics oraz Kolegium Jagiellońskie. Woyciechowski wyjaśnił, że w pierwszej kolejności układ scalony będzieCzytaj więcej
a1

Opublikowano Wrzesień 30, 2016Przez wolnapolskaW Ukraina

Bądźcie czujni ! Naród Ukrainy zapędzają do chlewu Antychrysta

Od 1 października na Ukrainie zacznie obowiązywać nowa ustawa „O zintegrowanym państwowym rejestrze demograficznym”. Na podstawie tej ustawy każdemu człowiekowi nadaje się UNZR (unikalnyj nomier zapisi w rejestrie – unikatowy numer wpisu w rejestrze – tłum.) będący w istocie znamieniem Bestii. Przy czym wniosek o wydanie biometrycznego dowodu tożsamości albo biometrycznego prawa jazdy człowiek wypełnia dobrowolnie. We wniosku tym na ekranie komputera wszystko jest przed oczami. Z Uchwały Komitetu Rady Ministrów nr 302: „Do wniosku wprowadza się takie informacje (dane personalne) o osobie na której nazwisko i imię wydawany jestCzytaj więcej
a3

Opublikowano Lipiec 17, 2016Przez NSW Ukraina

Ukraina – Tajemnica nieprawości w działaniu

Tajemnica nieprawości rozwija się…Na Ukrainie zatwierdzono wydawanie biometrycznych dowodów tożsamości od lat 14. Deputowani przegłosowali projekt ustawy Nr 3224 zgodnie z którą wydawanie biometrycznych dowodów tożsamości w postaci kart cyfrowych będzie przeprowadzane od wieku lat 14. W tym nowym dokumencie usuwa się informację o małżeństwie. Projekt ustawy Nr 3224 był kilkakrotnie bezskutecznie poddawany głosowaniu po czym spiker parlamentu Andrij Parubij namawiał deputowanych do przyjścia na głosowanie ostrzegając, że z powodu nie przyjęcia tej ustawy może załamać się podpisanie porozumienia o ruchu bezwizowym z Unią Europejską. W rezultacie przyjęto ten projektCzytaj więcej
a333

Opublikowano Czerwiec 30, 2016Przez NSW NWO

Laotańskie dokumenty biometryczne wykona rosyjska firma

Federalne Zespolone Przedsiębiorstwo Państwowe ” Goznak Rossiji ”  we współpracy z rosyjską firmą handlu zagranicznego „Mieżdunarodnaja kniga – ciennyje bumagi” zaprezentowało we wtorek w stolicy Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (LRL-D), mieście Vientian wyjątkowo innowacyjny program emisji i obiegu biometrycznych paszportów zagranicznych dla obywateli Laosu. Program został całkowicie opracowany w Rosji. Prezentacja odbyła się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej przy udziale pierwszego zastępcy ministra spraw zagranicznych Laosu, Salemsa Kommasita, ambasadora Federacji Rosyjskiej w Laosie, Michaiła Baranowa, Dyrektora Departamentu Technologii Informatycznych i Łączności rządu Federacji Rosyjskiej, Władisława Fiedułowa, i innych oficjalnychCzytaj więcej
a999
Po cichu, bez medialnego rozgłosu 23 maja 2013 roku ogłoszona została nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych, wprowadzająca tzw. elektroniczne formularze potwierdzenia odbioru (Dz. U. z 2013r. poz. 600). Pod nowelizacją podpisał się ówczesny minister sprawiedliwości w rządzie Platformy Obywatelskiej Jarosław Gowin. W tej chwili system elektronicznego potwierdzenia odbioru (w skrócie EPO) funkcjonuje już prawie we wszystkich sądach w Polsce. Potwierdzenie odbioru pisma sądowego jest dokonywane poprzez złożenie podpisu na tablecie graficznym wyposażonym w elektroniczne pióro. Oczywiście tablet ten jest przedkładany przez pracownika operatora pocztowego,Czytaj więcej
a0
W Rosji papierowe dowody tożsamości będą wymienione na biometryczne dowody tożsamości. Ministerstwo Komunikacji i Łączności Federacji Rosyjskiej jest już technicznie gotowe do uruchomienia pilotażowego projektu wymiany papierowych dowodów tożsamości obywateli Federacji Rosyjskiej na biometryczne dowody tożsamości ale w tym celu trzeba koniecznie przyjąć szereg przepisów uzupełniających. O tym fakcie poinformował dziennikarzy minister komunikacji i  łączności Federacji Rosyjskiej, Nikołaj Nikiforow. – „Jesteśmy gotowi nawet od 1 lipca 2015 roku do rozpoczęcia ale na razie decyzji nie podjęto, dodatkowo opracowujemy różne techniczne i prawne szczegóły” – powiedział minister. Według ministra, decyzja możeCzytaj więcej