Białorusini Tag

a0

Opublikowano Marzec 11, 2017Przez NSW Rosja

Białoruś – jak tam jest naprawdę ?

Białorusini – prawdziwi, historyczni Litwini. Polaków i Białorusinów łączy więcej niż mogliby się spodziewać. I jedni i drudzy w swojej masie zazwyczaj nie rozumieją swojej pięknej wspólnej historii, która powinna przepełniać ich dumą. Kto w Polakach widzi okupantów, polonizatorów, a w Białorusinach wyłącznie obywateli zacofanego kraiku, targanego reżimem – grzeszy nieznajomością dziejów swoich przodków. Zaprzecza też wartości własnego dziedzictwa kulturowego, które Polska i Białoruś ma wspólne. Pierwsze wrażenia- Grodno, Nowogródek, Adam Mickiewicz a Białoruś (Nowogródek, Świteź, Zaosie), białoruskie wsie, polskie korzenie, Mińsk, symbole komunistyczne na Białorusi i symbole unijne w Polsce, kwestie suwerenności. Jak sięCzytaj więcej