belka Tag

bajka-o-aferze-tasmowej

Opublikowano Czerwiec 22, 2014Przez polonuskaW Humor

Bajka o aferze taśmowej

966269-narodowy-bank-polski-nbp
Jak pisaliśmy wczoraj, rząd Tuska, w osobie ministra Sienkiewicza, aby ratować swoje stołki (to przede wszystkim, jakże by inaczej), a przy okazji Polskę przed bankructwem, przygotowuje wspólnie z NBP projekt zmiany ustawy, który zakłada możliwość emisji złotówki na rynek poprzez skup obligacji skarbu państwa przez NBP. Jak obecnie wygląda konstytucyjna emisja złotówki przez NBP? Obecnie mamy do czynienia z sytuacją kuriozalną. 1. Rząd otrzymuje walutę z Unii Europejskiej (środki pomocowe) i ze sprzedaży za granicą polskich obligacji nominowanych w walutach obcych. 2. NBP skupuje walutę od rządu, wydając na rachunekCzytaj więcej
Sowa_Przyjaciele
Polska jest bankrutem, Polska jako suwerenne państwo nie istnieje. Ekipa obecnie sprawująca władzę stoi przed momentem w którym będzie musiała ogłosić bankructwo. Aby temu zapobiec przygotowano plan przywrócenia emisji złotówki na rynek polski poprzez skup przez NBP polskich obligacji skarbowych. Obecnie emisja złotego polega na udostępnianiu go w zamian za zagraniczne obligacje. NBP skupuje od rządu obcą walutę, wydając złotego na rachunek bankowy rządu. Skupowana waluta jest inwestowana przez NBP w zagraniczne papiery wartościowe (przede wszystkim obligacje amerykańskie i niemieckie). Te obligacje tworzą rezerwy walutowe Polski. Na koniec maja 2014Czytaj więcej
a
RZĄD MAZOWIECKIEGO (UW) od 12.09.1989 r. rządził 16 m-cy. Przygo­tował zbrodnicza ustawę o tzw. restrukturyzacji i prywatyzacji, która od 21. lat zabija naród i gospodarkę Polską. RZĄD BIELECKIEGO (KLD) od 12.01.1991 r. rządził 11 m-cy i 11 dni. Sprzedał obcym 1208 zakładów. RZĄD OLSZEWSKIEGO (ROP) od 23.12.1991 r. rządził 6 m-cy i 18 dni. Sprzedał 1 zakład. Zatrzymał prywatyzację. Został obalony. RZĄD SUCHOCKIEJ (UD) od 11.07.1993 r. rządził 15 m-cy i 14 dni. Sprzedał obcym 21 strategicznych zakładów. RZĄD PAWLAKA (PSL) od 26.10.1993 r. rządził 16 m-cy i 12 dni.Czytaj więcej
a
Artykuł przysłany na redakcyjną pocztę. Ma kilka lat, jednak przestępstwa o których jest w nim mowa nigdy w naszych oczach nie ulegną przedawnieniu i znać je musi każdy Polak i każda Polka. A303 Co by tu jeszcze spieprzyć, „panowie”? „Rząd, który utworzę, nie ponosi odpowiedzialności za hipotekę, którą dziedziczy. Ma ona jednak wpływ na okoliczności, w których przychodzi nam działać. Przeszłość odkreślamy grubą linią. Odpowiadać będziemy jedynie za to, co uczyniliśmy, by wydobyć Polskę z obecnego stanu załamania” – mówił „pierwszy niekomunistyczny premier”, Tadeusz Mazowiecki, startując w 1989 roku doCzytaj więcej