Najnowsze

baza danych Tag

a
W kraju przygotowuje się stworzenie jednolitej bazy danych wszystkich dzieci, począwszy od urodzenia, obejmującej wszystkie dane o dziecku, zawarte w międzyresortowych systemach różnych organów władzy państwowej (szkoła, służba zdrowia, policja, organy socjalne, system dodatkowej edukacji, służba migracyjna i in.). Baza będzie prowadzona na podstawie SNILS*/, wydanego dziecku. */ СНИЛС – skrót od: Страховой номер индивидуального лицевого счета. (czyli ubezpieczeniowy numer indywidualnego rachunku osobowego). Nadaje się go każdemu człowiekowi, łącznie z noworodkami, w systemie obowiązkowego państwowego ubezpieczenia emerytalnego. Składa się on z 11 cyfr. Ubezpieczonym osobom przy tym wydaje się laminowanąCzytaj więcej