Badania Naukowe Tag

pray-bedside
Bezinwazyjna praktyka pozwala stymulować mózg i czasowo stłumić ludzkie myśli dotyczące Boga czy patriotyzmu. Naukowcy używając metalowej cewki stworzyli silne pole magnetyczne wokół przyśrodkowej kory czołowej mózgu, która jest aktywna w przypadku zagrożenia oraz stymuluje ludzkie przekonania i poglądy.  Pod wpływem silnego impulsu magnetycznego naukowcom udało się zminimalizować działanie przyśrodkowej kory czołowej mózgu [posterior Medial Frontal Cortex (pMFC)], która jest odpowiedzialna za przekonania religijne i wiarę w Boga. Bezinwazyjna praktyka nazywana Trancranial Magnetic Stimulation według naukowców może okazać się pomocna w leczeniu objawów depresji.  Pod wpływem silnej dawki magnetycznego impulsu skierowanego bezpośrednio do mózgu, aż oCzytaj więcej