Athos Tag

a22

Opublikowano Lipiec 5, 2015Przez JanW Apokalipsa

Greccy mnisi : głosujcie na ” nie „

Mnisi ze Świętej Góry Athos wezwali Grecję do głosowania przeciwko ultimatum Komisji Europejskiej. Starzec Alipiusz, mnisi Epifaniusz i Habakuk, mieszkający w ascetycznej osiedlinie Capsali, skierowali przesłanie do narodu greckiego. W przesłaniu zawarte jest wezwanie do tego, żeby odpowiedzieć „nie” na pytanie przedłożone w referendum 5 lipca, informuje AgioNoros. Pytanie brzmi: „Czy powinniśmy przyjąć projekt porozumienia przedłożonego przez Komisję Europejską, Europejski Bank Centralny i Międzynarodowy Fundusz Walutowy w dniu 25 czerwca 2015 roku?”. Mnisi z Athos podkreślają, że Grecja „przeżywa historyczny moment. Jest to przełomowa chwila dla kraju, dla narodu, dlaCzytaj więcej

Opublikowano Sierpień 3, 2013Przez JanW NWO

NWO w działaniu: mrok zapada nad Athos- 2

Esfigmen: “Monaster opuścimy tylko jako martwi” W czasie niedawnej wizyty patriarchy Cyryla (Gundiajewa) na Świętej Górze, Epistasia (podległa dla Fanaru władza Atosu) zażądała od esfigmeńskich mnichów natychmiastowego opuszczenia monasterskich budynków, w przeciwnym wypadku grożono im użyciem siły. Wiadomo już że alternatywny (podległy Fanarowi figurant) “ihumen Esfigmenu” zwrócił się do patriarchy Cyryla o pomoc w tej sprawie. 29 lipca policja przy pomocy buldożera próbowała wyłamać drzwi wejściowe do administracyjnego centrum Esfigmenu. W czasie tej akcji został ranny jeden z mnichów, który znajdował się tuż za drzwiami. Przy tym broniącym mnichom odciętoCzytaj więcej

Opublikowano Lipiec 30, 2013Przez JanW Apokalipsa, NWO

NWO w działaniu: mrok zapada nad Athos

Ekumeniści w natarciu. Atak na Esfigmen (WIDEO i FOTO) Drodzy Bracia i Siostry, Już drugi tydzień trwa policyjna blokada atoskiego Monasteru Esfigmenu.  Masoński patriarcha Bartłomiej wraz z heretykami zachodu wziął się za ostateczne siłowe przejęcie monasterskich budynków (w Karies) należących do atoskiego bractwa z monasteru Esfigmenu. Na na naszych oczach ekumeniści zdejmują maskę “ekumenicznej miłości” i niszczą tych, którzy otwarcie bronią naszego Świętego Prawosławia. Ci mnisi wiele lat poświęcili modląc się za nas, za nasz wciąż upadający świat. Teraz oni proszą o naszą pomoc. Nie bądźmy znów obojętni. Wznieśmy swe gorące modlitwyCzytaj więcej