Apostazja Tag

a7

Opublikowano Październik 26, 2017Przez JanW Apokalipsa

Całe piekło jest zapchane kobietami w spodniach

„Żaden mężczyzna nie powinien ubierać się w kobiecą odzież, ani kobieta w odzież odpowiednią dla mężczyzn… dlatego ci, którzy odtąd, wiedząc o tym, odważą się robić coś z tego, co powiedziano wyżej, to jeżeli są to osoby duchowne – nakazujemy pozbawiać ich stanu duchownego, a jeżeli świeccy, to należy usuwać je ze wspólnoty cerkiewnej/kościelnej”. (VI Sobór Powszechny, Reguła 62). 13 Reguła Soboru w Ganga stwierdza: „Jeśli jakakolwiek kobieta dla urojonej ascezy zmieni odzież i zamiast zwykłej odzieży kobiecej zacznie ubierać się w odzież męską: niech będzie wyklęta”. A więc podCzytaj więcej
a22
W ciągu ostatnich kilku dni antypapież Franciszek gościł w Watykanie swego przyjaciela, żydowskiego rabina Abrahama Skorka. Skorka ostatnio udzielił wywiadu na temat swojego pobytu u Franciszka. Ten niewiarygodny wywiad ujawnia jeszcze więcej faktów zdumiewającej apostazji Franciszka i jego pełnej akceptacji judaizmu. Skorka wyjaśnia, że podczas swojego pobytu w Watykanie, pobytu rozpoczętego 25 września, Franciszek dopomagał mu w praktykowaniu judaizmu i przestrzeganiu obrzędów według prawa mojżeszowego. Franciszek również odpowiadał na żydowskie modlitwy Skorki a także odrzucił prozelityzm to znaczy nawrócenie Skorki na katolicyzm. Artykuł nosi tytuł „Franciszek i rabin Skorka tworząCzytaj więcej
a
Przed końcem świata Kościół będzie musiał przejść ostatnią próbę, w której straci wiele dusz. Sam wyraz ‚apostazja’ oznacza porzucenie wiary, a przymiotnik ‚wielka’ odnosi się do ogromu tej ostatecznej apostazji, czy to w kategoriach liczby straconych dusz, intensywności prześladowań pozostałych wiernych, czy metafizycznego ogromu jako kulminacji ataku szatana na Kościół. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie Czytelnikowi do przemyślenia niektórych dowodów razem z odpowiadającymi im informacjami, wnioskami i hipotezami co do możliwości zaistnienia tego wydarzenia w naszych czasach. Kliknij i pobierz: Wielka Apostazja. Ks. Tim Joseph Za podjęty trud którego owocemCzytaj więcej
a
Miliony otumanionych neokatolików, zwłaszcza u nas w Polsce, pod wpływem  zmasowanej propagandy żydomediów stały się wyznawcami różnych żydomasonów okupujących Watykan, a także KK w Polsce, dzięki czemu zatraciły zdolność rozróżniania prawdy od fałszu, dobra od zła i piękna od brzydoty. W konsekwencji Polska, i inne kraje dawniej chrześcijańskie, stały się terytoriami zamieszkiwanymi przez amorficzną masę tzw. obywateli i konsumentów pędzoną wytrwale ku zgubie. Redakcja ma nadzieję, że chociaż część zwiedzionych zrozumie, że tzw. neokatolicyzm, przede wszystkim chociaż nie tylko,  jest śmiertelną pułapką zniewolenia ludzkości w nowym konc-łagrze pod nazwą Nowy PorządekCzytaj więcej
a
Z tematu: Znaki apostazji (odstępstwa od wiary). Nowa moda i jej skutki. Pismo Święte zabrania kobietom ubierać się w odzież męską, a mężczyznom w odzież kobiecą, „gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest dla Pana, Boga swego” (Pwt. 22.5). Również 62-ga zasada VI Soboru Powszechnego Konstantynopolitańskiego III mówi, że osoby takie powinny być wykluczone z Kościoła. Wykluczenie z Kościoła (ekskomunika) oznacza, że osoby takie nie mają prawa wchodzenia do świątyni, korzystania z pomocy kapłana w domu, przekazywania przez kogoś intencji w swoim imieniu na Mszę św., nie mają prawa poCzytaj więcej
a50
To on, Jan Paweł II, założył nam, Kościołowi i Polakom, ten żydowski niewolniczy kaganiec, który Polacy muszą zerwać!!!…z biskupami lub bez… Jan Paweł II w rzymskiej synagodze w 1968 roku wyrzekł się Jezusa Chrystusa przed głównym rabinem Rzymu Elio Toaff’em. Jan  Paweł  II  z  niecierpliwością  spieszy  naprzeciw  rabina  Rzymu:     —  początek wizyty w rzymskiej synagodze 13 kwietnia 1986 roku. / Actualite des Religions, maj-czerwiec 2003 gazetawarszawska.com Żydzi są powołani i umiłowani przez Boga w sposób nieodwracalny. Uprawiając więc naukę o Kościele, określając jego tożsamość, nie należy twierdzić, żeCzytaj więcej
a100
Jan Paweł I wychwala satanistę Giosue Carducci podczas modlitwy na Anioł Pański. Angielskie tłumaczenie nr 1 Angielskie tłumaczenie nr 2 Tłumaczenie polskie: Włoscy profesorowie, w swojej historii, dali klasyczne przykłady wzorowej miłości i poświęcenia dla oświaty. Giosue Carducci był profesorem uniwersyteckim w Bolonii. Pojechał do Florencji aby wziąć udział w uroczystościach upamiętniających. Pewnego dnia poszedł do ministra Ministerstwa Szkolnictwa Publicznego aby się z nim pożegnać. „Nie, nie” – mówi minister – „proszę pozostać do jutra”. „Ekscelencjo, to nie jest dla mnie możliwe. Jutro mam wykład na uniwersytecie i chłopcy będąCzytaj więcej
a
 Triumf syjonizmu „Jan Paweł II” z żydowską lożą B’nai B’rith, 1984 r. … „Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód, a także dążenie do stabilizacji monetarnej powinny prowadzić do coraz ściślejszego wzajemnego powiązania narodów (…)” – JPII,1998r. Nie będę dowodził żydowskiego pochodzenia K.Wojtyły, ponieważ nie posiadam dostępu do wiarygodnych dokumentów. A w Internecie można znaleźć jedynie skąpe informacje o pochodzeniu JPII. Np., że matka K.Wojtyły, Emilia była córką Anny Marii Scholz (wymiennie Szolc) (1853-1897) i Feliksa Kaczorowskiego (1849-1908). Istnieje jednak wiele dowodów pośrednich, łącznie z rolą jaką odegrał bp K.Wojtyła, potem papieżCzytaj więcej
a000
Kościół Katolicki a judeochrześcijańska sekta soborowa o żydach i żydomasonach. Posoborowe zmiany w Kościele katolickim (zestawienie) Od Redakcji: W 1985 r. we Włoszech ukazała się praca prof. Romana Amerio pt. Iota Unum.Studium zmian w Kościele katolickim w XX w. Dzieło to, w szczegółowy sposób opisujące zmiany, jakie zaszły w okresie przed– i posoborowym, liczy sobie (w wydaniu oficyny Sarto House) bagatela 780 stron. Dziś, kiedy od czasu jego wydania minęło prawie 20 lat, nie starczyłoby i trzech podobnych tomów, aby opisać, jakie postępy poczyniła destrukcja Kościoła od początku eryaggiornamento. Redakcja Zawsze wierni nie maCzytaj więcej
a15
W Danii podjęto decyzję aby w starszych klasach, w celach edukacyjnych, przejść do oglądania pornografii. Pomysł należy do wykładowcy seksuologii uniwersytetu alborgskiego (Aalborg University), „profesora” Christiana Graugaarda. „Profesor” uważa, że edukacja seksualna nie powinna być nudna. Podobny pomysł jest rozważany w Szwecji i Wielkiej Brytanii. Wygląda, że krąg obszarów zamieszkanych przez największych zwyrodnialców jest wyraźnie wyznaczony – na czele Skandynawia i północna Europa a następnie reszta Europy. W tym sensie „eksperymenty” z legalizacją „małżeństw” sodomskich i legalizacją „miękkich narkotyków” zdecydowanie nie są przypadkowe. Skandynawia, która wydaje się być, sama dlaCzytaj więcej