Anafilaksja Tag

Malady - The story of alergy
Terminy „alergia” i „anafilaksja” powstały w wyniku dziwnej choroby, która dotknęła do 50% zaszczepionych dzieci u schyłku 1800 roku. Ta choroba nazywana była po prostu „chorobą posurowiczą” i pojawiła się po pierwszym masowym podawaniu surowicy przeciwbłoniczej. Austriacki pediatra Clemens von Pirquet przez długi okres czasu badał tą chorobę i zauważył, że objawy tej choroby przypominały osoby, które miały nadwrażliwość na pyłki i użądlenia pszczół. Aby lepiej opisać tą ”zmienioną reaktywność” na surowicę utworzył pochodzące z łaciny słowo allergy/alergia w 1906 roku. W 1901 roku inny lekarz Charles Richet natknął sięCzytaj więcej