Alta Vendita Tag

a
Ta niewielka książeczka bada Stałą instrukcję Alta Vendita – wcześniej tajne dokumenty masonów przedstawiające plan zniszczenia Kościoła Katolickiego. Autor cytuje prawdziwy masoński dokument, o którego publikację poprosili papieże Pius IX (1846-1878) i Leon XIII (1878-1903). Ten dokument opisuje diaboliczna strategię masonów zniszczenia Kościoła poprzez zainfekowanie jego przywódców liberalnymi ideami. W ten sposób katolicy głosiliby masońskie idee pod płaszczem pozornie legalnego katolicyzmu. Książka opisuje jak daleko spisek się udał, i obejmuje apendyks uszczegóławiający cele masonerii, jak również potępienie tej organizacji przez Leona XIII. Zawiera też słynną Przysięgę przeciwko modernizmowi wymaganą przezCzytaj więcej
ry141
Transkrypcja przemówienia wygłoszonego na Fatimskiej Konferencji Pokoju w Rzymie, październik 2001. To przemówienie będzie krótkim expose na temat XIX-wiecznego dokumentu masońskiego “Stała Instrukcja Alta Vendita” [ Permanent Instruction of Alta Vendita], który nakreślił plan pomocy w zrozumieniu tego czym jest “diaboliczna dezorientacja wyższej hierarchii”, o czym mówiła s. Łucja. Uważam, że “Stała Instrukcja” tłumaczy pochodzenie tej diabolicznej dezorientacji. Alta Vendita była najwyższą lożą Carbonari [Karbonariusze], włoskiego tajnego stowarzyszenia powiązanego z masonerią, i obie potępił Kościół Katolicki [1]. Jezuita E Cahill w książce “Masoneria i ruch antychrześcijański” [Freemasonry and the Anti-ChristianCzytaj więcej