Najnowsze

Adam Bednarczyk Tag

a
Komentarz: Materiał w formacie PDF pod linkiem. W dniu 10 listopada 2012 roku na zjeździe w Warszawie powstała organizacja o nazwie Polskie Zgromadzenie Niepodległościowe, które w związku z podjęciem współpracy z organizacjami polonijnymi przyjęło nazwę Polsko-Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe. Organizacja nasza stanowi formę ruchu narodowego rdzennych Polaków. Początkowo porozumienie o współpracy podpisało osiemnaście organizacji w Polsce a obecnie współdziałamy z około pięćdziesięcioma organizacjami. Do organizacji są przyjmowane osoby, które deklarują swoje wielopokoleniowe polskie pochodzenie i wyrażają zgodę na sprawdzanie wiarygodności deklarowanego przez siebie pochodzenia. Polskie pochodzenie etniczne osób przewidzianych do pełnieniaCzytaj więcej
a

Opublikowano Maj 26, 2016Przez a303W Polska

Petycja protestacyjna. Adam Bednarczyk

Warszawa 2016.05.21 Polsko-Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe ul. Słodowiec 8 m 66, Warszawa 01-708 Wasz zn. BDI–0600.10099.01-03.2015 WT Wasz zn. DGK-I-022.22016 Petycja Protestacyjna Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Duda Premier Rzeczypospolitej Polskiej Pani Beata Szydło Wszyscy Panowie Posłowie i wszystkie Panie Posłanki Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Wszyscy Panie Senator i Panowie Senatorowie Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Prezes Najwyższej Izby Kontroli Minister Skarbu Państwa Minister Sprawiedliwości Minister Środowiska Prokurator Generalny Rzeczypospolitej Polskiej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Media: Wszystkie Stacje Radiowe, Telewizyjne, Redakcje Gazet. Obywatele i Obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej Nasze organizacje uważają, żeCzytaj więcej
a
Warszawa, 2016-02-02 Polsko- Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe Adres do korespondencji: Polsko – Polonijne Zgromadzenie Niepodległościowe Ul. Słodowiec 8 m 66, Warszawa 01-708 Uwagi do Odpowiedzi Biura Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ŻWpp/ek-883-57/2015 (4077)   Uwagi do odpowiedzi na Apel Pan Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Premier Rzeczpospolitej Polskiej Pani Beata Szydło dok. SPRM.2128.5.5.2015.JG Prezes Najwyższej Izby Kontroli. Minister Sprawiedliwości. Prokurator Generalny Rzeczpospolitej Polskiej. Ministerstwo Zdrowia ZP-Ś.078.163.2015 Media   W naszym Apelu do władz R.P. zwróciliśmy się o wprowadzenie nakazu informowania nabywców produktów spożywczych w Polsce czy kupowany przez nich produkt spożywczyCzytaj więcej
Skan Stacjonowanoe obcych wojsk Odp. Prezydenta

Opublikowano Styczeń 28, 2016Przez a303W Polska

Protest przeciwko stacjonowaniu obcych wojsk w Polsce

W-wa 2015.01.27 Szanowni Państwo, Na zebraniach naszej organizacji P-PZN przewijają się różne tematy. Jednym z nich było zagadnienie stacjonowania obcych wojsk w Polsce. W dniu 29 listopada 2015 r. zebrani na spotkaniu oraz prezesi organizacji, którzy nie mogli uczestniczyć w zebraniu byli przeciwni stacjonowaniu obcych wojsk w Polsce. Sprawa ta jest bardzo ważna dla naszej przyszłości i  w sprawie tej powinno wypowiedzieć się znacznie więcej organizacji. W załączeniu odpowiedź Biura Prezydenta RP. Z poważaniem Adam BednarczykCzytaj więcej
a
Film przedstawia w całości spotkanie ze znanym publicystą, prawnikiem, Stanisławem Michalkiewiczem, które odbyło się w Pałacyku Aleksandra Rembielińskiego, dziś Domu Kombatanta, w Warszawie w Al. Ujazdowskich dnia 2 września 2015 r. Spotkanie to zorganizowali: Zbigniew Koreywo, Stanisław Dominiak, Adam Bednarczyk, Eugeniusz Murawski. Rozpoczął je słowem wstępnym Zbigniew Koreywo. Stanisław Michalkiewicz podczas tego spotkania omawiał bieżące sprawy polityczne, międzynarodowe i polskie. Na koniec spotkania padały, jak zwykle, pytania na które bezpośrednio odpowiadał Stanisław Michalkiewicz oraz były dostępne książki jego autorstwa, które dostaliśmy z dedykacjami. Spotkanie miało charakter kameralny, w gronie patriotycznychCzytaj więcej
11.Zdj¦Öcie zbiorowe uczestnik+-w spotkania

Opublikowano Sierpień 7, 2015Przez a303W Polska

Spotkanie z Wojciechem Sumlińskim

W kameralnej, patriotycznej atmosferze, odbyło się w dniu 6 sierpnia 2015 r. w Warszawie spotkanie z dziennikarzem śledczym Wojciechem Sumlińskim. Tematem spotkanie była wydana przez niego książka pt. „Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego” oraz „Lobotomia 3.0” – 30 lat holokaustu prawdy o śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Na koniec spotkania dostaliśmy omawiane książki z dedykacją Wojciecha Sumlińskiego co będzie wspaniałą pamiątką z tego spotkania. Spotkanie zorganizowali wspólnie: Zbigniew Koreywo, Stanisław Dominiak i Adam Bednarczyk – przewodniczący Polsko-Polonijnego Zgromadzenia Niepodległościowego. Stanisław DominiakCzytaj więcej
a
                                                                                                       W-wa 2015-07-24 Komitet zapraszający: Mgr inż. Bujnicki Stanisław Przew.Partii: Organizacja Narodu Polskiego, Liga Polska Mec. Mazanek Tadeusz Przew. Partii: Obrona Narodu Polskiego Józef Rak Partia: Przymierze Ludowo – Narodowe Czterdzieści siedem Fundacji i Stowarzyszeń (w tym wiele kombatanckich); Zarząd PPZN mgr inż. Bednarczyk Adam Prezes 666 286 685; http://ppzn.pl.tl Bulski Henryk Skarbnik Inż. Cybulski Mieczysław major NSZ z-ca Prezesa Grodzka Barbara sekretarz 694 918 186 mgr inż. Kaczmarczyk Jan major Armii Krajowej z-ca Prezesa Zaproszenie do udziału w zjeździe organizowanym przez P-PZN celem przedyskutowania strategii wyborczej dla stworzenia międzyorganizacyjnego komitetu wyborczego.Czytaj więcej