Aaron Russo Tag

agenda_21
Rothschildowie zorganizowali konferencje, której celem jest zastąpienie korporacyjnego kapitalizmu nowym „kapitalizmem globalnym” opierającym się na uwłaszczeniu majątku prywatnego oraz jego redystrybucji poprzez tworzony w tym celu program Inclusive Capitalism. Program ma na celu zniwelowanie dysproporcji w dochodach oraz ochronę dóbr naturalnych naszej planety. Konferencja zgromadziła kapitał inwestycyjny o wartości 30 bilionów dolarów co odpowiada jednej trzeciej światowych aktywów,  wśród prelegentów znaleźli się: Książę Karol, Bill Clinton oraz prezes Międzynarodowego Funduszu Walutowego Christine Lagarde! Program przygotowany przez Rothschildów nosi nazwę Inclusive Capitalism i jest cyklem spotkań łączącym zarządzających największymi aktywami finansowymiCzytaj więcej
rfid-chip-obamacare[1]
Najbardziej poczytny amerykański tygodnik „Time” (nakład ponad 4mln) wskazuje kierunek, w którym zmierza technologia i system opieki zdrowotnej. Artykuł opublikowany  14 marca 2013r. „Time” – Zamiast drogich wizyt u lekarza czip monitorujący RFID „Monitorowanie stanu zdrowia pacjentów zwykle wymaga wizyty u lekarza, badań inwazyjnych, jest kosztowne i potrzebne są drogie urządzenia. Czy jest możliwe zastąpienie diagnozy lekarskiej poprzez proste przylepienie plastra? To jest potencjał bioelektroniki, innowacyjna technologia, której liderzy stworzyli mały, poręczny, wi-fi czujnik, który może wykryć wszelkiego rodzaju istotne informacje jak: tętno, temperatura ciała, poziom nawilżenia i przekazywać je bezpośrednio do lekarza lub smartfona. WCzytaj więcej