Najnowsze

2016 Tag

a
W dniu 11 listopada w Warszawie odbędzie się 15 demonstracji jednak cztery z nich to marsze zasadnicze, mające przekonać Polaków o jedynej i słusznej wizji Mosaismu w Polsce wzbudzając oczywiste emocje wśród organizatorów, którzy służą tej formie dewiactwa jakim jest Mosaism! https://rafzen.wordpress.com/2014/09/20/mosaism-in-poland/ Oto terminarz w ogłupianiu Polaków. O godz. 12.30 z pl. Narutowicza wyruszą judeo-sataniści spod znaku 12 pentagramów czyli komisarze broniący zbrodniarzy wydających wyroki w swoich sprawach z Komitetów Obrony Demokracji i przejdą oni na Pole Mokotowskie ulicami Grójecką oraz Banacha. Cześć z nich wróci do centrum aby oCzytaj więcej