Najnowsze

Opublikowano Styczeń 17, 2017 Przez NS W Apokalipsa

Rosja – Wszystkie zwierzęta będą zaczipowane i obywatele także

W Rosji wszystkie zwierzęta otrzymają numer ID i mikrochip. Nawet pszczoły i ryby… Obywateli kraju czeka ten sam los…

a2

Posiadający rozum i zdolność do myślenia świetnie widzą ku czemu władze kraju prowadzą społeczeństwo rosyjskie. Ta władza zagania lud Boży do chlewa Antychrysta w którym każdemu człowiekowi zostanie naniesione antychrystowe znamię (nakreślenie czyli kod kreskowy) i zostanie wszczepiony elektroniczny mikrochip. Oznakowane zostanie wszystko, żywe i nieożywione. Wszystko będzie miało takie samo oznaczenie. Cyfrowe imię w cyfrowej postaci umieszczone w elektronicznym mikrochipie i w znamieniu (kodzie kreskowym) umieszczonym na powierzchni każdego przedmiotu i na powierzchni każdej żywej istoty na planecie, w tym także na człowieku, umieszczone przez samego diabła.

I kto by nie mówił cokolwiek o prawosławnym charakterze władzy w Rosji, w tym i „słonecznego patrioty Putina”, to zawsze będzie to łgarstwem! Prawosławny władca ze swoim rządem nie byłby liderem planety we wprowadzaniu, ślepo i bez szemrania, wszystkich technologii Antychrysta niezbędnych do rejestracji i kontroli ludzi. Kto ma rozum niech rozumie!

a2

Poczynając od 2018 roku w Federacji Rosyjskiej zostanie stworzony jednolity system identyfikacji domowych i hodowlanych zwierząt.

Zwierzęta na terytorium Rosji wkrótce otrzymają niepowtarzalne numery identyfikacyjne (UIN). Od stycznia 2018 roku rosyjscy rolnicy i właściciele domowych zwierząt będą musieli wszepiać im mikrochipy z UIN, tatuować UIN albo piętnować je znakami zawierającymi UIN. Do tego niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego (UIN), figurującego w tworzonym federalnym, państwowym systemie informacyjnym  (FGIS), będzie przywiązana informacja o aktywności życiowej zwierzęcia.

Zgodnie z poleceniem wicepremiera Rosji Arkadija Dworkowicza (kopia jest w posiadaniu gazety „Izwiestia”) do 15 lutego Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Ministerstwo Finansów powinny opracować „mapę drogową” dotyczącą wprowadzania identyfikacji. Zgodnie z rezultatami spotkania Arkadij Dworkowicz, w końcu ubiegłego roku, wydał polecenie utworzenia „mapy drogowej”  dotyczącej wprowadzenia w Rosji systemu identyfikacji zwierząt. Odpowiedzialnymi za to zadanie wyznaczono Ministerstwo Rolnictwa wraz z Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego i Ministerstwem Finansów.

W służbie prasowej Ministerstwa Rolnictwa podkreślono, że polecenie zostało wydane na podstawie administracyjnego rozporządzenia „O zatwierdzeniu listy gatunków zwierząt podlegających identyfikacji i rejestracji”. Zgodnie z dokumentem identyfikacji podlegają konie, duże bydło rogate, jelenie, wielbłądy, drób, psy i koty, świnie, króliki, zwierzęta futerkowe, pszczoły i ryby.

Wyjątek zrobiono dla dzikich zwierząt, które znajdują się w stanie naturalnej wolności, w tym dla zasobów naturalnych szelfu kontynentalnego i wyłącznej strefy gospodarczej Rosji.

a55

„Przepisy weterynaryjne w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt są obecnie uzgadniane” – powiedziano w służbie prasowej Ministerstwa Rolnictwa. „Realizacją tych zadań zajmą się regiony” – dodano.

Zgodnie z projektem zalecenia Ministerstwa Rolnictwa znakować będzie można zarówno zwierzę pojedyncze jaki grupę zwierząt. Na przykład w przypadku pszczół całą pasiekę na raz. Zwierzęciu będzie nadany unikatowy, 15-cyfrowy identyfikator alfanumeryczny. Pierwsze dwie cyfry to duże litery RU wskazujące, że zwierzę jest poddane rejestracji w Rosji, trzecia cyfra wskazuje, że chodzi o identyfikację indywidualną, grupową lub obie na raz. Czwarta cyfra to duża litera F jeżeli zwierzę hodowane jest na żywność albo do produkcji wyrobów medycznych, P dla zwierząt domowych, itd.

Pierwsza rejestracja powinna być dokonana w pierwszych trzech miesiącach po narodzinach zwierzęcia albo wwozu do Rosji. W FGIS będą przechowywane informacje o unikatowym numerze zwierzęcia, o unikatowym numerze środka oznakowania, o typie i o charakterystykach środków znakujących, o przodkach, potomkach, o produktywności zwierzęcia, jego gatunku, rasie, płci, ubarwieniu, wyglądzie zewnetrznym, dacie urodzenia (wwozu), miejscu urodzenia, o przemieszczeniach zwierzęcia, jego chorobach, wadach genetycznych, o wynikach badań diagnostycznych, zabiegach weterynaryjnych, stosowanych preparatach weterynaryjnych, o właścicielach zwierzęcia i inne informacje.

Zezwolono na użycie każdego, wygodnego środka znakującego. Mogą to być oznaczenia wizualne (przywieszka, tatuaż, wypalone znamię, kolczyk, naszyjnik), elektroniczne (mowa jest o wszczepianiu mikrochipów zawierających informacje), mieszane (połączenie elektronicznych z wizualnymi) i inne środki znakujące.

Proces znakowania będzie miał dwa etapy. Od 1 stycznia 2018 roku zacznie obowiązywać to zarządzenie dla niektórych zwierząt (w tym dla koni, osłów, mułów, bydła rogatego, jeleni, wielbłądów i świń) a poczynając od roku 2019 dla przeżuwaczy (owiec i kóz), dla psów i kotów, drobiu, zwierząt futerkowych i królików, pszczół, ryb i innych wodnych zwierząt. W projekcie nie wskazano czy trzeba znakować zwierzęta, które urodziły się wcześniej, przed datą wejścia w życie tego zarządzenia.

Źródło: http://izvestia.ru/news/656712

Za: http://3rm.info/main/65918-vse-zhivotnye-v-rossii-poluchat-id-i-chip-dazhe-pchely-i-ryby-grazhdan-strany-zhdet-ta-zhe-uchast.html

Data publikacji: 13.01.2017

Przekład Szrapnel

Tags : , , , ,

Komentowanie zamknięte.