Najnowsze

Opublikowano Styczeń 13, 2017 Przez ls W Rosja

Rosja – Narastają represje judeo-ekumenistów wobec ortodoksyjnych kapłanów

Ihumen Roman (Zagriebniew) otrzymał zakaz sprawowania posługi kapłańskiej.

Najstarszy duchowny pskowskiej eparchii Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, ihumen Roman otrzymał zakaz wykonywania posługi kapłańskiej. Przezorny i szacowny kapłan zdał egzamin z wierności Panu Jezusowi Chrystusowi! Axios! (Godzien!). Jakie ciężkie czasy nadchodzą. Ratuj Panie!

a2

Ihumen Roman (Zagriebniew) nastojatiel (proboszcz – tłum.) cerkwi p.w. św. Mikołaja, osada Zajanje w rejonie pliuskim (eparchia pskowska) otrzymał zakaz sprawowania posługi kapłańskiej za zajęcie stanowiska „rozłamowego”.
Mówi się o tym w dekrecie metropolity pskowskiego i porchowskiego Jewsiewija (Euzebiusza) zamieszczonym na stronie internetowej eparchii pskowskiej:
Ihumen Roman (Zagriebniew). Niniejszym, za rozpowszechnianie swoich książek o treściach heretyckich, za zignorowanie wielokrotnych ostrzeżeń skończenia z konfundowaniem wierzącego ludu swoimi falszywymi wymysłami, za kontynuowanie oszczerstw pod adresem cerkiewnej hierarchii i za popadnięcie w schizmę, zostajecie usunięci ze stanowiska nastojatiela cerkwi p.w. Świętego Mikołaja w osadzie Zajanije, rejonu pliuskiego i otrzymujecie zakaz sprawowania posługi kapłańskiej wraz z pozbawieniem was wszystkich kapłańskich i mnisich szat aż do czasu waszej skruchy i poprawy. + Jewsiewij, metropolita pskowski i porchowski„.
Trzeba zauważyć, że wcześniej na zebraniu parafialnym ihumen Roman (Zagriebniew) powiedział, że nie będzie wspominał podczas nabożeństw ani Jego Świątobliwości Patriarchy Cyryla ani biskupa miejsca. Ihumen Roman (Zagriebniew) służył w cerkwi p.w. Świętego Mikołaja w osadzie Zajanije, rejonu pliuskiego od roku 1975. Jest on także autorem kilku książek.
 Video z maja 2016 roku

a88

SUPLEMENT – KONIEC JUŻ BLISKI CZYLI JEDNA ŚWIATOWA RELIGIA ANTYCHRYSTA

a0

Patriarcha ekumenizmu

Gundiajew nazwał Chrystusa i Apostołów nieudacznikami

Prywatne życie żyda Gundiajewa ksywa Cyryl

Kulminacja ekumenizmu

Ekumenizm – religia Antychrysta

a99

Za: http://3rm.info/main/65879-repressii-ekumenistov-narastayut-igumen-roman-zagrebnev-zapreschen-v-svyaschennosluzhenii.html

Data publikacji: 10.01.2017

Nadesłał Borys

Tags : , , , , ,

Komentowanie zamknięte.