Opublikowano Marzec 27, 2012 Przez a303 W Świat

Redukują Armię Ukraińską o połowę

Komentarz: Redakcja SS pragnie zwrócić uwagę niezorientowanym, że we wszystkich prowincjach żydomasońskiego, Nowego Państwa Światowego, będą stacjonowały kontyngenty zbrojne Armii Światowej imitujące narodowe siły zbrojne danej prowincji, o potencjale umożliwiającym jedynie tłumienie buntów ludności autochtonicznej lub umożliwiającym udział w ekspedycjach karnych do innych, zbuntowanych prowincji.

Oczywiście na początku język miejscowy będzie zachowany a także dystynkcje. Ale na krótko. Oczywiście „reforma” Armii Ukraińskiej to tworzenie ukraińskiego kontyngentu Armii Światowej. W prowincji nadwiślańskiej ten proces jest dawno zakończony a wynikiem tego są wyprawy krajoznawcze miejscowych najemników.

Źródło: http://shturmnovosti.com/view.php?id=35062

Data publikacji: 26.03.2012

Tłum. RX

Opracowana przez Ministerstwo Obrony Ukrainy reforma Sił Zbrojnych zakłada redukcję liczebności Armii Ukraińskiej w ciągu najbliższych pięciu lat ze 192 tysięcy do 70 tysięcy ludzi, piszą sobotnie gazety ukraińskie. Świadczy o tym „Koncepcja reformowania i rozwoju Sił Zbrojnych Ukrainy do 2017 roku”. Oprócz tego do 2017 roku planuje się zniesienie służby obowiązkowej w Siłach Zbrojnych Ukrainy. Jak wiadomo teraz w Siłach Zbrojnych Ukrainy, według Białej Księgi z 2011 roku, służy 192 tysiące ludzi z których 144 tysiące to żołnierze a 48 tysięcy to pracownicy cywilni. Przez 2,5 roku (do końca 2014 roku) w Siłach Zbrojnych Ukrainy powinno służyć 100 tysięcy ludzi z których 85 tysięcy to żołnierze a 15 tysięcy pracownicy cywilni. Na koniec reformy w 2017 roku żołnierzy powinno pozostać 70 tysięcy. Jednym z głównych priorytetów koncepcji jest wypełnienie przez armię zadań bojowych bez dodatkowej mobilizacji. Chociaż całkowicie idea zasobów mobilizacyjnych przez autorów dokumentu nie jest wykluczona bo przewiduje się zachowanie bojowego potencjału w przypadku wojny na dużą skalę. Jak donosiła gazeta „Wzgliad”, wcześniej Minister Obrony Ukrainy Dmitrij Sałamatin, powiedział, że Armia Ukraińska do 2017 roku będzie odpowiadać standardom światowym.

Tags : , ,

Komentowanie zamknięte.