Najnowsze

Opublikowano Listopad 21, 2013 Przez Jan W Apokalipsa

Wyklęty żydomason Bergoglio (video)

r7,7Wyklęty żydomason Bergoglio. Materiał przedstawiony poniżej może być pomocą w otrzeźwieniu niektórych ignoranckich wiernych judeochrześcijańskiej sekty soborowej, uważających siebie za prawowiernych katolików, a w rzeczywistości będących  zaślepionymi wyznawcami zjudaizowanego i zmasonizowanego antykościoła wrogiego Jezusowi Chrystusowi i Jego Kościołowi Katolickiemu.  Materiał poniższy dedykowany jest także tym wszystkim, zwłaszcza koszernym „tradycjonalistom”,  którzy świadomie oszukują łatwowierne masy ludzkie utwierdzając je w przekonaniu o katolickiej ortodoksyjności judeochrześcijańskiej sekty soborowej i transformują je tym samym w żydowinów.

Deklaracja anathemy na Franciszka Bergoglio

W CO WIERZY JORGE MARIA BERGOGLIO??? 

Jorge MAria BerGOGlio – MAGOG!

Tags : ,

Komentowanie zamknięte.