Najnowsze

Opublikowano Marzec 21, 2016 Przez a303 W Polska

Polskie Lobby Przemysłowe – ITWL 2016 r. Film – całość spotkania

Za poniższą relację wideo podziękowania dla Staszka, przyjaciela Wolnej Polski.

Dokonania Polskiego Lobby Przemysłowego w ciągu roku (od marca 2015 do marca 2016 roku)

1. Posiedzenia Gremium Koordynacyjnego, zebrania komisji i zespołów problemowych

2. Opracowania, stanowiska, opinie i wnioski z konferencji PLP w sprawach systemowych lub branżowych

3. Ogólnopolskie konferencje zorganizowane wspólnie z innymi partnerami

a. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Odtworzenie Wojsk Rakietowych w świetle modernizacji Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej” z udziałem polskiego przemysłu obronnego i jego zaplecza badawczo-rozwojowego
b. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obrona powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju”
c. Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Konsolidacja polskiego przemysłu obronnego w warunkach konkurencyjnego europejskiego rynku uzbrojenia”

4. Publikacje książkowe i wydawnictwa konferencyjne (w tym udział w redagowaniu publikacji wydanej przez WAT)

5. Konferencje prasowe

6. Relacje w telewizjach internetowych

7. Liczne publikacje internetowe oraz materiały na stronach www.plp.info.pl

Prezentacja filmowo zdjęciowa

Tags :

Komentowanie zamknięte.