Opublikowano Styczeń 22, 2013 Przez Jan W Bez kategorii

Michael Hoffman: List do Papieża Benedykta XVI.

Źródło: http://gazetawarszawska.com/2013/01/22/michael-hoffman-list-do-papieza-benedykta-xvi/

Data publikacji: 22.01.2013

hoffman

 

Papież Benedykt XVI

Watykan

 

benedictxvi@vatican.va

Wasza Świątobliwość.

Czy nie jest prawdą, że zgodnie z doktryną II Soboru Watykańskiego o wolności religijnej, bp Richard N Williamson ma prawo wyrażać swoje opinie zgodnie ze swoim sumieniem na temat gazowych komór śmierci w Auschwitz? Dlaczego w jego przypadku zawiesza się soborową doktrynę o wolności?

Z wiary w “szoah” Twój sekretarz stanu zrobił kryterium sprawowania urzędu w Kościele. Czy rabiniczny mistycyzm “szoah” jest teraz dogmatem Kościoła Rzymsko-Katolickiego?

Jeśli tak, to na jakiej podstawie biblijnej, patrystycznej, teologicznej jest teraz unieważnione ostrzeżenie apostoła Pawła w Tytusie 1:14?

Czy katolicy już nie mają prawa do wyrażania wątpliwości czy kwestionowania aspektów świeckiej historii? Czy magisterium Kościoła teraz dekretuje jako niewątpliwą prawdziwość liczby 6 milionów zmarłych judajskich osób, i niewątpliwe istnienie operacji masowego zabijania w Auschwitz-Birkenau, dokonanej metodą trujących komór gazowych?

Czy  Wasza Świątobliwość wie  do jakiego stopnia ukrzyżowanie Chrystusa zostało zastąpione przez Auschwitz jako centralne wydarzenie ontologiczne w zachodniej historii? Czy  Wasza Świątobliwość chce mieć udział w katastrofalnych skutkach, jakie wynikają z tej derogacji  Jezusa i deifikacji człowieka?

Mocno wierzę w wolność wypowiedzi bpa Williamsona. Bardzo mnie martwi próba Waszej Świątobliwości stłumienia jego praw w tej kwestii. Może się wydawać, że za pontyfikatu Waszej Świętobliwości , podważanie hipotez świeckiej historii jest teraz de facto herezją. Nie widzę podstaw do tej innowacji ani w Piśmie Świętym, ani w katolickiej tradycji.

Również zachęcam aby Wasza Świątobliwość  ze współczuciem użył wpływów, celem  natychmiastowego uwolnienia uwięzionego chemika Germana Rudolfa, który od ponad roku jest więziony w Niemczech za napisanie książek naukowych (http://www.vho.org/dl/ENG/loth.pdf) na temat technicznych i naukowych aspektów rzekomych zabójczych komór gazowych. Nie wolno ignorować i zbywać jego cierpień i jego młodej rodziny. Jego trwające uwięzienie w Niemczech to skandal i hańba, za które dużą odpowiedzialność ponosi niemiecka kanclerz Angela Merkel.

Z szacunkiem

Michael Hoffman

Idaho, USA

hoffman@revisionisthistory.org

Tt 1:13-14:

13 Świadectwo to jest zgodne z prawdą. Dlatego też karć ich surowo, aby wytrwali w zdrowej wierze, 14 nie zważając na żydowskie baśnie czy nakazy ludzi odwracających się od prawdy.

 

Komentowanie zamknięte.