Opublikowano Styczeń 17, 2013 Przez RX W Bez kategorii

“Judaizm zdemaskowany” – uczcijmy Dzień Judaizmu i zatroszczmy się o zbawienie Żydów

Źródło: http://www.bibula.com/?p=66686

Data publikacji: 17.01.2013

chasydzi

 

 

Szanowi Państwo

Aby zareagować stosownie do wagi problemu, jakim jest “Dzień Judaizmu”, troszcząc się o Prawdę i zbawienie wieczne naszych bliźnich – w tym Żydów -  dla których jedynym i prawdziwym Mesjaszem jest Jezus Chrystus, Wydawnictwo ANTYK postanowiło udostępnić tom drugi książki Michaela Hoffmana “Judaizm zdemaskowany w oparciu o jego własne księgi”.

Jest to drugi tom bardzo ważnej serii książek napisanej w sposób naukowy, z bardzo bogatym aparatem przypisów, obszernych cytatów źródłowych i ilustracji zaczerpniętych z literatury żydowskiej. Niewątpliwie na rynku nie ma i nie było poważniejszego i bardziej naukowego opracowania tego tematu, jakim jest Talmud i talmudyzm.

Autor tej książki dowodzi, że judaizm nie jest religią Starego Testamentu czy też Boga Izraela, ale kultem bożków judaistycznych opartym na Talmudzie, Kabale i rasistowskim uwielbieniu własnego narodu. Dowodzi, że chrześcijaństwo jest jedyną religią, która wyraża starotestamentową wiarę w Jahwe, będąc kontynuacją i proroczym wypełnieniem Starego Przymierza w Ewangelii Mesjasza Izraela.

Książka ta napisana została ku pożytkowi wszystkich, jednak ze względu na władzę sprawowaną przez zwolenników ideologii, którą demaskuje, może stać się ona przedmiotem potwarzy i prześladowań. Tym, którzy zakazaliby jej lub zniesławiali jej autora, należy zadać pytanie, jakie zadał św. Paweł Galatom: „Czy teraz stałem się waszym wrogiem przez to, że mówię wam prawdę?”

Oksymoron „judeochrześcijaństwo” akceptowany jest obecnie przez wielu chrześcijan, nawet wyznających poglądy konserwatywne. Ów obrzydliwy twór przypomina miksturę alchemiczną powstałą przez połączenie dwóch wzajemnie sprzecznych składników. Niemal powszechna aprobata i popularność tego absurdalnego terminu doskonale obrazują bezdenną ignorancję historyczną naszych
czasów. Ojcowie Kościoła nie znali czegoś takiego jak tradycja „judeochrześcijańska”, ponieważ judaizm nie istniał przed Chrystusem. Przed Jego przyjściem istniała wiara Izraelitów, stopniowo niszczejąca, podkopywana przez szkodliwe nauki przekazywane przez faryzeuszów i saduceuszów.

Jak można mówić, że „judaizm” („religia żydowska”) jest fundamentem chrześcijaństwa, jeśli według św. Pawła jest to religia oparta na stworzonych przez ludzi tradycjach, a wedle Jezusa Chrystusa, tradycje te są „próżne” (Mt 15,9). Jak można twierdzić, że „judaizm” stanowi rdzeń, z którego wyrasta chrześcijaństwo, kiedy Stary Testament nic nie wspomina o „judaizmie”? Na darmo szukać w nim tego terminu, a jednak modernistyczni chrześcijanie niemal wyłącznie właśnie „judaizmem” określają religię Starego Testamentu, Jahwe i Jego
ludu.

Spis treści: [spis tresci wszystkich tomów znajduje się po spisie treści tomu 1]

OSTRZEŻENIE…………………………………………………………………………….17

WSTĘP………………………………………………………………………………………….21

Do czytelników w ogólności…………………………………………………………..34

Do czytelników żydowskich…………………………………………………………..38

Do czytelnika chrześcijańskiego……………………………………………………..65

Do potencjalnych plagiatorów………………………………………………………140

Na początek – kilka słów od rabina……………………………………………….149

Główne źródła prawa Bożego w ortodoksyjnym judaizmie …………..166

Epoki rabiniczne…………………………………………………………………………..175

Technika zwodzenia……………………………………………………………………..179

Mechanizmy obronne ………………………………………………………………….180

Nie ma czegoś takiego jak tradycja „judeochrześcijańska”…………….191

Judaistyczna hermeneutyka zatajania …………………………………………..199

Wpływ na sądownictwo ………………………………………………………………203

Nie podlegający negocjacjom dogmat…………………………………………..215

Złota Reguła Hillela …………………………………………………………………….218

Od Tory do Miszny: słowa ludzkie zastępują Słowo Boże…………….225

Fałszowanie Pisma św. – gezara shava …………………………………………227

„Mur wzniesiony wokół Prawa” ………………………………………………….231

Kłamstwa i zatajenia…………………………………………………………………….234

Współczesny protestantyzm a judaizm………………………………………….243

Kult własnej rasy………………………………………………………………………….248

Jak tekst masorecki fałszuje Biblię………………………………………………..257

Rabini nauczają: sens Biblii jest różny od literalnego…………………….258

Judaistyczna wersja opowieści o upadku pierwszych rodziców……..266

Tyrania i klerykalizm……………………………………………………………………270

Dziwna kwalifikacja studiów biblijnych ………………………………………281

Literatura rabiniczna ……………………………………………………………………286

„Trzymajcie swe dzieci z dala od higayon” ………………………………….297

Kult fetysza: zwoje Tory……………………………………………………………..303

Jeszcze raz o gezera shava…………………………………………………………….313

Talmud: Księga uczonych w prawie……………………………………………..316

Od Kabały do hagady………………………………………………………………….322

Pogański dogmat o reinkarnacji w ortodoksyjnym judaizmie………..328

Protestancka i katolicka synteza humanizmu oraz magii ……………….337

Chasydzki poganizm…………………………………………………………………….342

Magia seksualna cz.2…………………………………………………………………..345

Kiddush Levanah: kult Księżyca…………………………………………………..360

Judaistyczny kod Biblii unieważnia Słowo Boże ………………………….380

Kabalistyczny renesans……………………………………………………………….389

Miszna: „W całkowitym oderwaniu od Pisma”…………………………..394

Syndrom fałszywego Mesjasza…………………………………………………….403

Ewolucja tradycji – czy Darwin jest koszerny……………………………….417

Talmud i Kabała są najświętszymi księgami judaizmu………………….419

Spis treści wszystkich tomów:

 • Ostrzeżenie -
 • Wstęp -
 • Do czytelników w ogólności -
 • Do czytelników żydowskich -
 • Do czytelnika chrześcijańskiego -
 • Na początek kilka słów od rabina -
 • Główne źródła prawa Bożego ortodoksyjnego judaizmu -
 • Epoki rabiniczne -
 • Technika zwodzenia -
 • Mechanizmy obronne -
 • Nie ma czegoś takiego jak tradycja “judeochrześcijańska” -
 • Judaistyczna hermeneutyka zatajania -
 • Wpływ na sądownictwo -
 • Nie podlegający negocjacjom dogmat -
 • Złota Reguła Hillela -
 • Od Tory do Miszny: słowa ludzkie zastępują Słowo Boże -
 • Fałszowanie Pisma św. – gezara shava -
 • “Mur wzniesiony wokół Prawa” -
 • Kłamstwa i zatajenia -
 • Współczesny protestantyzm a judaizm -
 • Kult własnej rasy -
 • Jak tekst masorecki fałszuje Biblię -
 • Rabini nauczają: sens Biblii jest różny od literalnego -
 • Judaistyczna wersja opowieści o upadku pierwszych rodziców -
 • Tyrania i klerykalizm -
 • Literatura rabiniczna -
 • “Trzymajcie swe dzieci z dala od higayon” -
 • Kult fetysza: zwoje Tory -
 • Jeszcze raz o geraza shava -
 • Talmud – księga uczonych w prawie -
 • Od Kabały do hagady -
 • Magia seksualna cz. 1
 • Pogański dogmat o reinkarnacji w ortodoksyjnym judaizmie -
 • Protestancka i katolicka synteza humanizmu oraz magii -
 • Chasydzki poganizm -
 • Magia seksualna cz.2 -
 • Kult bogini w judaizmie -
 • Kiddush Levanah: kult Księżyca -
 • Judaistyczny kod Biblii unieważnia Słowo Boże -
 • Kabalistyczny renesans -
 • Miszna – “W całkowitym oderwaniu od Pisma” -
 • Syndrom fałszywego Mesjasza -
 • Ewolucja tradycji: czy Darwin jest koszerny? -
 • Talmud (i Kabała) są najświętszymi księgami judaizmu -
 • “Antysemityzm” jako broń w wojnie idei -
 • Treść Talmudu Babilońskiego -
 • Chrześcijańskie świadectwa o judaizmie -
 • Autorytet Talmudu -
 • Talmud w toalecie -
 • Talmudyczna interpretacja Pisma św. -
 • Mądrość Talmudu -
 • Wyższość Żydów -
 • Niższość gojów -
 • Goj nie są bratem ani bliźnim -
 • Żydzi mogą zabijać nie-Żydów -
 • Chwalenie gojów jest zabronione -
 • Gojom nie należy ufać -
 • Talmud i kobiety -
 • Chrześcijanie w Talmudzie -
 • Jezus w Talmudzie -
 • Aktualna taktyka: winni są Rzymianie, wszyscy, tylko nie faryzeusze -
 • Molestowanie dzieci w judaizmie -
 • Prawo Mesirah -
 • Stosunki seksualne z dziewczynkami są dozwolone -
 • Talmud zaleca ludobójstwo -
 • Masakra Goldsteina -
 • Rabini sekty Chabad Lubawicz -
 • Banalność zła -
 • Talmud naucza: wszelka opozycja wobec judaizmu stanowi odzwierciedlenie ślepej,
 • irracjonalnej nienawiści Ezawa do Jakuba -
 • Prawa dotyczące zabójstwa: “wynoszenie i poniżanie” -
 • Mojżesz Majmonides: ulubiony rabin Zachodu -
 • Boży nakaz uśmiercenia Jezusa Chrystusa i chrześcijan -
 • Majmonides i islam -
 • Świat rabiniczny w epoce przed-nowożytnej -
 • Majmonides i islam cz.2 -
 • Majmonides i chrześcijanie -
 • Noachicka mistyfikacja: Judaizm oczernia biblijnego Noego -
 • Majmonides: prekursor antymurzyńskiego rasizmu -
 • “New York Times” – legenda o Majmonidesie humaniście -
 • Talmud jako źródło antymurzyńskiego rasizmu -
 • Majmonides i Kabała -
 • Kaparot -
 • Talmudysta który reinkarnował w mówiącą rybę -
 • Święte pogaństwo -
 • Kolejna mistyfikacja: motto Listy Schindlera -
 • Nie-Żydzi są “odrzuceni przez Boga” -
 • Profanacje krucyfiksów i spluwanie -
 • Przeklinanie domów i grobów gojów -
 • Obrazy i talizmany -
 • Katolicy, krzyż i judaizm -
 • Mordy rytualne -
 • Sprawa Ariela Toaffa -
 • Wyjątki z pierwszych rozdziałów książki Ariela Toaffa Krwawa Pascha -
 • Nienawiść do chrześcijan -
 • Oszustwa i zatajanie cz. 2 -
 • Przypadek Nicholasa Donina -
 • Przypadek Johannesa Pfefferkorna -
 • Marcin Luter -
 • Emmanuel Kant -
 • Krytycy judaizmu mordowani przez nazistów -
 • Opinia Reuchlina o kabale i rabinicznych “glossach” dotyczących Pisma św. -
 • Talmud i papieski Index Expurgatorius -
 • Rząd USA kładzie fundament pod sądownictwo talmudyczne -
 • Sodomia w synagodze -
 • Homoseksualne molestowanie dzieci w obrzędzie obrzezania (bris) w ortodoksyjnym
 • judaizmie -
 • Ortodoksyjny judaizm – kultura homo-erotyczna -
 • Rabiniczna nienawiść do kobiet -
 • “Faryzeizm rodzi się we krwi menstruacyjnej” -
 • Rabiniczna nauka o menstruacji -
 • Talmud dla dorosłych -
 • Rabiniczne upodobanie w tworzeniu nieprawdopodobnych historii -
 • Judaizm i kabała: nierozerwalna jedność -
 • Pulsa D’nura -
 • Chrześcijańskie fascynacje judaistycznym tłumaczeniem Pisma-
 • Golem z Pragi -
 • Rabbi Juda Loew i dr John Dee -
 • Wyzwanie rzucone chrześcijaństwu -
 • Tajemnica Purim -
 • Kim są współcześni Żydzi? -
 • Żydowska krytyka judaizmu -
 • Mojżesz Hess i tajne związki między judaizmem, syjonizmem i komunizmem -
 • “Wartości rodzinne” judaizmu – aborcja -
 • Prawdziwy i fałszywy chrześcijański syjonizm -
 • Żydzi nie są potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba -
 • Konwertyci i nawrócenia -
 • Yom Tov: Dni święte i przepisy -
 • Manipulacja Hanukkah -
 • Kalendarz żydowski -
 • Pascha -
 • Dziewiąty Av (Tisha B’Av) -
 • Obowiązek bezwzględnego posłuszeństwa wobec rabinów -
 • Rosh Hashanah -
 • Sukkot (Święto Straganów) -
 • Strój faryzeusza -
 • Koszerne manipulacje -
 • Etyka w interesach -
 • Jom Kippur: unieważnienie ślubów Kol Nidrei -
 • Krytycy, krytyka i apologeci -
 • Zachodnia ściana świątyni – Not -
 • Krytyka badań prowadzonych przez Michaela Hoffmana -
 • Mentalność talmudyczna -
 • Dodatek I
 • Rosyjska petycja o uznanie Kitzur Szulchan Aruch za literaturę propagującą
 • nienawiść -
 • Dodatek II
 • Jezus Chrystus w Talmudzie: reprodukcja fotograficzna dwóch tekstów -
 • Indeks -

Zapraszamy do zakupu

Księgarnia ANTYK:
http://www.ksiegarnia.antyk.org.pl/x_C_I__P_23016514-23010001__PZTA_2.html

 

 

0 Odpowiedzi

 1. „..Autor tej książki dowodzi, że judaizm NIE jest religią Starego Testamentu czy też Boga Izraela, ALE kultem bożków judaistycznych opartym na Talmudzie, Kabale i rasistowskim uwielbieniu własnego narodu.
  Dowodzi, że chrześcijaństwo jest JEDYNA religią, która wyraża starotestamentową wiarę w Jahwe, będąc kontynuacją i proroczym wypełnieniem Starego Przymierza w Ewangelii Mesjasza Izraela..”

 2. Taa…. Judeochrześcijaństwo to jak PORNODZIEWICTWO…

 3. tu angielska wersja ksiazki. bardzo dobre komentrze ponizej.
  m.in :”Nie kup tylko jednego egzemplarza tej ksiazki, kup 5 i rozdaj”.
  http://www.amazon.com/Judaisms-Strange-Gods-Revised-Expanded/dp/0970378483

 4. polecam tez rewelacyjna ksiazke Gilada Atzmona, „Wondering who?”.
  http://www.amazon.com/The-Wandering-Who-Gilad-Atzmon/dp/1846948754

 5. Kończę właśnie pierwszy tom tej książki i jestem pod wrażeniem. POLECAM każdem, nie tylko chrześcijanom, ale też judaistom. Pozwala zrozumieć nie tylko obszar religii, ale i wiele spraw historycznych i z życia bieżącego.

 6. Rabiniczna nienawisc do kobiet , bo przeciez kazdy obrzezany sodomita codziennie modlac sie do swojego „boga” dziekuje mu za to, ze sie nie urodzil kobieta czy gojem.

  Te mocne w gebie swiry oczywiscie ustalaja coraz to nowsze „prawa” dla „malzenstw” homoseksualnych , a swoich potomkow plodza jednak z zydowskimi kobietami rytualnie do potrzymania ciaglosci ich narodzin poddawanych znowu rytualnie w osmym dniu po narodzinach bestialskiemu obrzezaniu, ktorzy tak uszkodzeni na cale zycie kontynuuja w „spadku” zawod koszernych rzeznikow na gojach, ktore urodzily matki – gojki oraz na wszystkim tym, co stworzyla wielka matka Natura.

 7. Reklama ksiegarni Antyk jest PRZEREKLAMOWANA, poniewaz spis tresci nie zawiera informacji o zwojach DSS, odkrytych po II w.s. , ktore demaskuja zydowskie falszerstwa zapisane w mitologii „starego testamentu” (w skrocie: ST) dotyczace wydarzen, ktore nawet nie mialy miejsca w historii, co potwiedzaja rowniez kroniki egipskie i babilonskie oraz archeologowie prowadzacy badania archeologiczne w Izraelu.
  Na temat manipulacji przy dobieranu tresci ST wypowiadali sie specjalisci zajmujacy sie badaniami zydowskich ksiag spisywanych z „przekazow ustnych” (opowiadan) , miedzy III w.p.n.e, a III w. n.e.) i stwierdzili, ze wiele ksiag zydowskich nie weszlo w sklad ST – poniewaz sa kompromitujace dla Zydow i ich religii (moj dopisek), jak np. ksiega Enocha, ktorego sam „bog” (prawdopodobnie „bog” El, poniewaz byl wazniejszy od pozostalych, o czym napisze pozniej – moj dopisek) oprowadzal po siedmiu niebach, przez co Enoch zna imiona wszystkich aniolow w niebie i zna nawet liczbe gwiazd na niebie – bez uzycia teleskopu oczywiscie i bije tym samym wszystkich wspolczesnych astronomow i naukowcow razem wzietych (moj dopisek), zwazywszy, ze Enoch zyl 365 lat na ziemi i poszedl zywcem do nieba; zrodlo tych rewelacji nie podaje ani rodzaju kalendarza, wedlug ktorego liczono liczbe lat Enocha, ani nie podaje rysopisu Enocha.
  A gdy wezmiemy pod uwage kolejna „zydowska rewelacje”, ze swiat liczy 5772 lata od poczatku swiata i ze na gwiazdach i kalendarzu znali sie Egipcjanie – ich cywilizacja liczy 5 tysiecy lat (moj dopisek) to z kolei Ariowie/ Arianie (przodkowie Slowian) przybyli z kosmosu na ziemie, poniewaz ich kultura liczy ponad 10 tysiecy lat.
  Takie wnioski same sie nasuwaja, gdy ktos przyjmie, ze Zydzi napisali cala prawde i tylko prawde.
  c.d.

 8. Zydzi mieli wielu „bogow”, takich jak: El, Baal, Moloch i YHW (jahve) i jest to wyraznie zaznaczone w zydowskiej mitologii piecioksiagu, zwanego rowniez „starym testamentem”, w skrocie ST.
  Np. „bog” YHW mial nawet zone o imieniu Asherah, a Baal byl synem „boga” El i „bogiem” fortuny, bogactwa, wsi, mieszkania, burzy, urodzaju, a nawet drzewa palmowego, ale te fakty zostaly calkowicie przemilczane i pominiete przy przekladzie mitologii „starego testamentu” z j.hebrajskiego na inne jezyki przez sekte katolicka powstala w 325r.
  W ten sposob wszyscy czterej „bogowie” zydowscy od roznych spraw – klania sie mitologia grecka, ktora byla w tym czasie popularna wsrod Zydow (moj dopisek), zostali celowo zastapieni jednym slowem „BOG”, zeby koscielne owieczki i barany niczego sie nie domyslily.
  A tu jak na zlosc przyszla z pomoca archeologia i wszystko sie wydalo o zydowskich „bogach”, a nawet o „ucieczce samego Mojzesza z Egiptu” przed kara za zabicie Egipcjanina – nie bylo zadnego eksodusu Zydow z Egiptu, ani „bog” (ciekawe jak mial na imie) nie dal Mojzeszowi „10 przykazan” z nieba wykute na kamiennych tablicach, poniewaz te przykazania znane byly w Egipcie wiele lat wczesniej, zanim narodzil sie Mojzesz i to stwierdzili profesorowie archeologii: J.Strugnell i J.Allegro, ktorzy na dodatek wysmiali zydowskie bzdety o ich „religii” i za to zostali usunieci z renomowanych uniwersytetow.
  c.d.

 9. Nasmieszniejsze jest to, ze zydowski profesor archeologii Z.Herzog z uniwersytetu w Tel-Awiwie stwierdzil w listopadzie 1999r, ze:
  „Zydzi nigdy nie byli w Egipcie, nie bladzili po pustyni i nie podbili ziemi Canan” oraz ze: „krolestwo Dawida i Solomona bylo co najwyzej mala plemienna monarchia, w przeciwnym wypadku jest to totalny mit (bajka)”, za co narazil sie swoim kolegom z uniwersytetu i dwum sektom religijnym: ZYDOWSKIEJ i KATOLICKIEJ.
  Prof. Herzog zapewnil, ze Zydzi przyjeli monoteizm dopiero w VII wieku p.n.e. i obalil tym samym zydowskie i katolickie KLAMSTWA podawane o Mojzeszu i g.Synaj.
  Profesorowie archeologii: J.Strugnell i J.Allegro podawali, ze Mojzesz i Zydzi uprawiali ORGIE SEKSUALNE i uzywali srodkow odurzajacych (narkotyku).
  To tyle w skrocie o „starszych braciach w wierze” i „narodzie wybranym”, ale przez diabla i dowod, ze JUDEO-TALMUDYCZNA SEKTA ZYDOWSKA i SEKTA JUDEO-KATOLICKA z siedziba glowna w Watykanie i z oddzialem w Warszawie (episkopat) robia ludzi i Polakow w BALONA !
  Zrodla informacji:
  http://forum.suwerennosc.com/viewtopic.php?f=35&t=430&start=80
  http://www.rumormillnews.com/cgi-bin/archive.cgi?read=42815
  http://www.bible-history.com/resource/ff_baal.htm
  p.s.
  Historyk M.Hoffman dziala od ok. 2000 roku i mialem moznosc zapoznac sie wiele lat temu z jego opracowaniami historycznymi, ktore znajduja sie na stronie:
  http://www.revisionisthistory.org/archives.html
  Jest tam m.inn. artykul, w ktorym Hoffman nazywa zyda Wojtyle-Katza (JP2) „Judaszem Iskariota naszych czasow” oraz dokumentuje anty-chrzescijanski i rasistowski stosunek Zydow do nie-Zydow, ktorych Zydzi nazywaja „gojami”, czyli „bydlem”.